WELKOM

De Pinkstergemeente Benidorm is voortgekomen uit een huisgemeente van Nederlanders die in Spanje wonen. Momenteel bestaat de gemeente uit vaste Spanje-bewoners en overwinteraars. Veel directe hulp wordt verleend door de overwinteraars, die helpen bij de spreekbeurten of bijbelstudies, bij geluid en beeld en bij de keuken.

Verder krijgt de Gemeente veel steun van Cees & Alie van den Heuvel, gastvoorgangersechtpaar dat in onze Gemeente werkt. De Gemeente heeft veel contacten met de Evangelische gemeente in Torrevieja, waar een aantal activiteiten samen mee worden gedaan. Naar buiten toe probeert de Gemeente contact te onderhouden met zorginstellingen en tehuizen waar Nederlandse ouderen wonen. De Gemeente organiseert ook gezamenlijke uitjes. Zie hiervoor ook activiteiten.

De Gemeente wordt momenteel geleid door een team bestaande uit:

  • Albert (voorzitter, oudste) & Joanne den Dekker
  • Jack (penningmeester, oudste) & Josy Barkey
  • Hendrik (secretaris, oudste) & Ann Vromant

Het bestuur is op zoek naar oudsten(echtparen)

De Pinkstergemeente Benidorm is aangesloten bij de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten.

Quotes

Sing-In 16-01-2020

Sing-In 16-01-2020

Hulp is altijd welkom!

Hulp is altijd welkom!