Boodschap van Jack Barkey 15-03-2020

Waar geven wij aandacht aan?

Tekst : Filippenzen 4:8-9

8Broeders en zusters, richt daarom uw aandacht op alles wat waar, eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi is en wat goed bekend staat, kortom alles wat deugdzaam en loffelijk is. Breng niet alleen in praktijk wat u van mij geleerd hebt, maar ook wat u van mij gehoord en gezien hebt, dan zal de God van de vrede met u zijn.

Algemeen

Deze brief aan de Filippenzengemeente werd door Paulus tijdens zijn gevangenschap geschreven zo rond 61 na Chr. vanuit Rome waar hij wachtte op zijn proces; Ook daar bleef hij het Goede nieuws prediken waardoor ook vele Romeinen tot geloof in Jezus Christus kwamen. Deze gemeente wordt beschouwd als de 1e gemeente in Europa. De Filippenzen gemeente was ook heel vrijgevig en hield als enige gemeente offerandes speciaal voor ondersteuning van Paulus in Rome. Paulus was door zijn gevangenschap niet in staat om zelf te arbeiden. Deze offergaven werden door Epafras naar Paulus gebracht. Door middel van deze brief bedankte Paulus de broeders en zusters van deze Gemeente.

Paulus had heel goede herinneringen en een bijzondere band met deze gemeente. Deze brief is vol van blijdschap en bevat nagenoeg allemaal positieve punten, die Paulus hen in herinnering brengt.

Waar je aandacht aangeeft, groeit! Dit is een natuurwet!

Planten groeien als je aandacht geeft.

Het is een algemene bekende wetmatigheid, dat waar je aandacht aan geeft, dat dat gaat groeien. Dat geldt ook sterk in de natuur. Als je planten aandacht geeft, gaan ze extra groeien. Je geeft ze aandacht door water te geven en te zorgen dat er voldoende licht bij komt. Sommige mensen praten zelfs tegen planten. Het schijnt wetenschappelijk bewezen te zijn, dat dat helpt. Dat heeft misschien iets te maken met de adem, die uit je mond naar die plant toe komt. Maar je kunt dus praten tegen planten, aandacht geven zodat ze gaan groeien. Ervaring hebben we opgedaan met orchideeën, die hebben als thuisplanten een bijzondere verzorging nodig. In een periode dat de speciale aandacht ontbreekt is dat goed te merken. Ze blijven wel groen, maar bloeien niet meer zo rijk en zo mooi!

Mensen functioneren ook beter als je aandacht geeft.

Wat voor planten opgaat is zeker ook van toepassing op mensen. Ieder mens vindt het prettig gewaardeerd te worden en dit ook te horen. Neem onszelf maar, wat is het fijn te horen, dat je een prettig persoon bent en wat is het goed om zeker te weten dat God ons Zijn geliefde noemt !

Wat denk je, wat juiste aandacht te besteden binnen relaties uitwerkt! Binnen een relatie werkt deze wet net zo. Wanneer je weinig tot geen aandacht meer voor elkaar hebt, bijvoorbeeld omdat je het allebei o zo druk hebt met werk en/of sociale bezigheden, loopt de relatie gevaar. Dus is het belangrijk de relatie te voeden met wederzijdse aandacht, soms door samen leuke dingen te doen, soms door elkaar te verrassen met een aardigheidje, of gewoon door een goed en prettig gesprek na het avondeten. Door alle drukte in de maatschappij waar we allemaal deel aan hebben zijn we vaak geneigd om te weinig aandacht aan onze relaties te besteden. Het is van groot belang om dit voor jezelf na te gaan. ”Besteden we voldoende tijd en aandacht aan onze relaties” en dan trek ik het heel breed. Je partner, kinderen, broers en zusters, buren? Je verbaast jezelf wat positieve aandacht in relaties uitwerkt! Neem eens de tijd om met je partner gezellig te winkelen, ook al is dat niet je favoriete bezigheid! Probeer iets te doen waarmee je een ander blij mee maakt en je zult zien hoe positief dit gaat uitwerken!

Maar als je aandacht geeft aan wat niet goed gaat, dan gaat dat ook weer leven. Als je je kinderen bijvoorbeeld iets verbiedt, voor hun eigen bestwil of veiligheid, dan gaan ze het vaak juist doen! Andersom werkt dit ook heel sterk bij kinderen. Door ze complimenten te geven, voor wat ze goed doen, gooien ze er vaak nog een schepje bovenop

Een probleem kan dus ook groeien als je er veel aandacht aan besteed. Wanneer je voortdurend op je problemen ziet, dan lijken die ook te gaan groeien en kunnen ze een onoverkomelijke obsessie worden. Wat speelt er in je hoofd? Zijn we in staat om deze problemen verstandelijk te beredeneren en er wat aan te doen?, dan zijn we in staat onze problemen te overwinnen.

Positieve dingen in de Gemeente groeien!

Positiviteit gaat ook groeien als je er aandacht aan geeft. Alles wat je aandacht geeft, gaat groeien. Denk bijvoorbeeld ook aan gemeenteopbouw. Als je daarover gaat praten, dan gaan we al gauw zoeken naar dingen die niet goed gaan in de gemeente. Waar liggen de problemen precies? Waar gaat het fout? Ga je daar aandacht aan besteden, dan groeit dat. Daarom is het zo mooi om vanuit de gedachte, alles wat je aandacht geeft groeit, aandacht te besteden aan dingen die goed gaan in de gemeente. Dus denk na over de dingen die wel goed gaan en stimuleer die. Goede dingen die in de gemeente gebeuren moeten we gaan koesteren en dankbaar zijn en zien “hier is de Heer aan het werk“! Ik geloof dat het belangrijk is als wij naar de gemeente kijken – en daar zijn we op onze tijd allemaal mee bezig – om dan altijd allereerst te kijken naar wat de Heilige Geest in de gemeente aan het doen is en om dat aandacht te geven. Dingen waarvan je zegt dat gaat goed, dat is mooi, daar is de Heilige Geest aan het werk! Voor onze gemeente zou dat bijvoorbeeld  kunnen zijn :

1 De Alpha cursus was een geweldig gebeuren, hoe kunnen we deze verder uitbouwen en er nog meer bekendheid aan geven?                        

2 Strandzingen: Er worden veel mensen positief geraakt door deze activiteit. Voorbijgangers stoppen, luisteren en nemen toch wat mee van het Evangelie ! Wat kunnen we nog meer doen binnen de grenzen van wat de gemeente Benidorm toestaat om mensen te interesseren voor Gods Koninkrijk. Er wordt gezaaid !

3 Ciudad Patricia zingen: Deze bediening, mensen entertainen die eenzaam zijn door hen simpelweg aandacht te geven, door soms een arm om hen heen te slaan of te luisteren naar wat ze kwijt willen, is zo waardevol. Hoe kunnen we deze internationale groep mensen blijvend interesseren voor Gods Woord?

Onderwijs over “positief“ denken in de Filippenzen brief

Hoe we in de praktijk positief denken, moeten uitvoeren zien we in deze brief. Paulus begint zijn brief met:  3 Telkens als ik aan u denk, dank ik God. Als ik voor u bid, is mijn hart vol vreugde over de geweldige medewerking die u hebt gegeven aan het bekendmaken van het goede nieuws, vanaf de dag dat u het voor het eerst hoorde tot nu toe. Wat een begin! Als ik aan u denk, dan is mijn hart vol vreugde door de wijze waarop jullie hebben meegewerkt aan de verkondiging van het evangelie. Een geweldig compliment ! We mogen hopen, dat de Heer Jezus ook zo over ons denkt. Op welke wijze hebben wij mogen meewerken om Gods Woord bij de mensen te brengen. Opvallend is dat Paulus hart vol vreugde is en dat vind je veel terug in zijn brief aan de Filippenzen.

Paulus’ vreugde is ook altijd verbonden met Jezus Christus. Fil. 1:21 zegt: “Voor mij is het leven Christus Zelf en het sterven pure winst”. Dat is nogal een uitspraak.  

Maar welk antwoord geven wij, als ons gevraagd wordt: “wat is voor jou belangrijk in het leven”?  Dan zeggen we meteen: Onze Gezondheid, onze relaties en/of kinderen, ons werk, maar Paulus zegt: Voor mij is het leven met Christus belangrijk. Daarin vindt hij vreugde.

In Fil. 2:1 lezen we nog zo’n mooi voorbeeld van positief uitdrukken van iets wat je als een verbeterpunt ziet: Paulus heeft het dan over dat verbondenheid in Christus moet leiden naar eensgezindheid in de Gemeente. Hij geeft ze eerst een compliment voor de wijze waarop ze Gods Heilige Geest laten meewerken in de Gemeente door de verbondenheid te benadrukken. “Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n verbondenheid met de Geest is…’ De Geest is aan het werk in de gemeente, er is verbondenheid met de Heilige Geest, er is verbondenheid door de Heilige Geest. Daar moeten wij – zegt Paulus – onze aandacht op richten. Het is de Geest die levend maakt, het is de Geest die mensen in beweging zet, het is de Geest die ons altijd weer rondom Jezus Christus bij elkaar brengt.

Maar dan gaat Paulus  verder ‘…maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn…’. Blijkbaar was die eensgezindheid er niet. Hij had ook kunnen zeggen: ”Filippenzen, er is geen eensgezindheid bij jullie”. Nee, hij zegt: jullie zijn al zo bemoedigd en al zo getroost en er is zoveel verbondenheid met de Geest, laat er dan ook groei zijn als het gaat om eensgezindheid! Maar niet het gebrek aan eensgezindheid krijgt alle aandacht, maar de verbondenheid met de Geest krijgt alle  aandacht en Jezus Christus krijgt alle aandacht

Aandacht aan de goede dingen geven Filippenzen 4:8-9

8. Broeders en zusters, richt daarom uw aandacht op alles wat waar, eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi is en wat goed bekend staat, kortom alles wat deugdzaam en loffelijk is. 9. Breng niet alleen in praktijk wat u van mij geleerd hebt, maar ook wat u van mij gehoord en gezien hebt, dan zal de God van de vrede met u zijn.

Aan het einde van de brief vat Paulus hetgeen hij in zijn brief al gedetailleerd heeft doorgegeven samen “Schenk aandacht aan alles wat ….etc.“ en dan volgen er zes positieve punten alles wat waar, wat eervol, wat rechtvaardig, wat zuiver, wat mooi, wat goed, wat deugdzaam en wat loffelijk is. Schenk dus aandacht aan alles wat positief is! Het gaat niet alleen maar om het aandacht schenken, maar Paulus zegt er ook nog bij in vers 9: “Breng dit ook in praktijk, dus met andere woorden, niet alleen maar woorden, maar ook daden” Dus het ook doen is heel belangrijk. “Doe alles wat ik je geleerd heb”

Aandacht geven aan foute dingen een optie?

Er is natuurlijk ook een donkere kant die vaak onze aandacht op kan vragen. Het is best mogelijk dat je daar aandacht aan geeft. Daar waarschuwt Paulus  dus ook voor. Ook dat kan groeien!

En daarom moeten we met elkaar beseffen, het kwaad en de duisternis hebben hun eigen aantrekkelijkheid. Dat herken je misschien in je eigen leven wel. Het is soms makkelijker aan negatieve dingen, lelijke dingen aandacht te geven dan aan positieve dingen. Soms kun je gefascineerd raken door het kwaad, ook dat is een mogelijkheid. Dat is niet de weg die de Bijbel wijst. Wij mogen gefascineerd zijn door het goede, door het mooie, door het lieflijke, door wat rechtvaardig is, door wat eervol is. Dus het is belangrijk dat je daar heel bewust een keuze voor maakt in je hart. Want nogmaals: het kwaad heeft ook een eigen aantrekkelijkheid. Dus kies altijd welbewust in de kracht van de Geest voor het goede en voor het licht dat er schijnt, schenk daar aandacht aan!

Wees niet bezorgd  Filippenzen 4:6
6 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God

Kan dat echt, je nergens bezorgd over maken? In de tijd dat de Bijbel geschreven werd was alles eenvoudiger; gelden zulke verzen nog steeds in deze tijd met z’n stress en eisen? Hoe is het mogelijk om volkomen vrij te zijn van bezorgdheid en stress als je met zoveel dingen te maken hebt? Als je plotseling je baan kwijtraakt en de huur van je huis niet kan betalen? Als het leven niet zo gaat als je je had voorgesteld? Als je zakt voor je examen? Of als je uiteindelijk de rest van je leven werkt bij een fastfood restaurant, of je nooit de kans krijgt om te reizen? Hoe kan je zeker weten of je succesvol zult zijn? Wat dan? Hoe weet je dat? Wat zal er gebeuren als…? Je kunt altijd en overal redenen vinden om je bezorgd over te maken. Je kunt geloven dat het nodig is om gestrest en bezorgd te zijn over deze dingen. Is het dan niet logisch om bezorgd te zijn over de toekomst? Maar de Bijbel zegt niet dat we alleen bezorgd moeten zijn over de echt belangrijke, grote vragen in ons leven. De Bijbel zegt dat we nergens bezorgd over moeten zijn! Ook niet over wat momenteel de wereld bezig houdt: het “Corona virus”. Wij als kinderen van de Allerhoogste hebben immers al onze plek bij Hem. Psalm 91 zegt: Wie schuilt bij God, de Allerhoogste, kan rustig slapen, want de Almachtige beschermt hem

God is trouw. Dat betekent niet dat je krijgt wat je wilt, maar dat wat Hij heeft beloofd! Wat heeft God ons dan beloofd? Hij heeft beloofd dat “dit alles zal u bovendien geschonken zal worden!” Betekent dit dat we alles op een zilveren schaaltje gepresenteerd krijgen? Verre daarvan! Er is een voorwaarde die we eerst moeten vervullen, dat is dat we eerst Gods koninkrijk moeten zoeken en Zijn gerechtigheid!

Blijf positief denken, richt je aandacht op het goede

Wat we uit deze brief van Paulus leren is: “Denk niet negatief maar positief”.  Hij deelt voorbeelden uit zijn eigen ervaring in de brief aan de Filippenzen en zegt dan vervolgens: “doe alles wat ik jullie geleerd heb en overgedragen en wat ik jullie heb verteld en heb laten zien, Doe het!” En ik denk, dat het echt werkt in de praktijk, net zoals een goed voorbeeld, doet goed volgen, maar een slecht voorbeeld ook!

Laten we daarom Jezus weerspiegelen in ons dagelijks leven, in onze contacten met elkaar, in onze families en onder onze collega’s .

Zoals Paulus ons leert : “richt daarom uw aandacht op alles wat waar, eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi is en wat goed bekend staat, kortom alles wat deugdzaam en loffelijk is. Breng niet alleen in praktijk wat u van mij geleerd hebt, maar ook wat u van mij gehoord en gezien hebt, dan zal de God van de vrede met u zijn“

Amen

15-03-2020

Jack Barkey