Categorie: Nieuwsbrief

Hulp is altijd welkom!

Hulp is altijd welkom!

Het winterseizoen is begonnen. Voor ons als levende Gemeente betekent dit het plannen en organiseren

van diverse activiteiten en is er behoefte aan praktische ondersteuning bij:

 • Sing-in’s bij Ciudad Patricia
 • Alpha cursus
 • Strandzingen
 • Cursus AED
 • Op- en afbouw van de techniek (voornamelijk op zondag)
 • Catering
 • Instrumentale muziekbegeleiding
 • Contactadministratie
 • Redactie van het Maandbulletin
 • Financiëel beheer
 • Beheer van onze website
 • enz….

Om dit alles te realiseren zijn er veel vrijwillige handen nodig.

Samen God en Zijn Gemeente dienen is een absoluut voorrecht!

Wilt u meewerken aan bovengenoemde activiteiten, meld u dan aan bij één van de oudsten.

Wij zijn dankbaar voor de vele handen die onze gemeente nu al helpen!