Nieuwsberichten

Boodschap van Jack Barkey 15-03-2020

Boodschap van Jack Barkey 15-03-2020

Waar geven wij aandacht aan?

Tekst : Filippenzen 4:8-9

8Broeders en zusters, richt daarom uw aandacht op alles wat waar, eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi is en wat goed bekend staat, kortom alles wat deugdzaam en loffelijk is. Breng niet alleen in praktijk wat u van mij geleerd hebt, maar ook wat u van mij gehoord en gezien hebt, dan zal de God van de vrede met u zijn.

Algemeen

Deze brief aan de Filippenzengemeente werd door Paulus tijdens zijn gevangenschap geschreven zo rond 61 na Chr. vanuit Rome waar hij wachtte op zijn proces; Ook daar bleef hij het Goede nieuws prediken waardoor ook vele Romeinen tot geloof in Jezus Christus kwamen. Deze gemeente wordt beschouwd als de 1e gemeente in Europa. De Filippenzen gemeente was ook heel vrijgevig en hield als enige gemeente offerandes speciaal voor ondersteuning van Paulus in Rome. Paulus was door zijn gevangenschap niet in staat om zelf te arbeiden. Deze offergaven werden door Epafras naar Paulus gebracht. Door middel van deze brief bedankte Paulus de broeders en zusters van deze Gemeente.

Paulus had heel goede herinneringen en een bijzondere band met deze gemeente. Deze brief is vol van blijdschap en bevat nagenoeg allemaal positieve punten, die Paulus hen in herinnering brengt.

Waar je aandacht aangeeft, groeit! Dit is een natuurwet!

Planten groeien als je aandacht geeft.

Het is een algemene bekende wetmatigheid, dat waar je aandacht aan geeft, dat dat gaat groeien. Dat geldt ook sterk in de natuur. Als je planten aandacht geeft, gaan ze extra groeien. Je geeft ze aandacht door water te geven en te zorgen dat er voldoende licht bij komt. Sommige mensen praten zelfs tegen planten. Het schijnt wetenschappelijk bewezen te zijn, dat dat helpt. Dat heeft misschien iets te maken met de adem, die uit je mond naar die plant toe komt. Maar je kunt dus praten tegen planten, aandacht geven zodat ze gaan groeien. Ervaring hebben we opgedaan met orchideeën, die hebben als thuisplanten een bijzondere verzorging nodig. In een periode dat de speciale aandacht ontbreekt is dat goed te merken. Ze blijven wel groen, maar bloeien niet meer zo rijk en zo mooi!

Mensen functioneren ook beter als je aandacht geeft.

Wat voor planten opgaat is zeker ook van toepassing op mensen. Ieder mens vindt het prettig gewaardeerd te worden en dit ook te horen. Neem onszelf maar, wat is het fijn te horen, dat je een prettig persoon bent en wat is het goed om zeker te weten dat God ons Zijn geliefde noemt !

Wat denk je, wat juiste aandacht te besteden binnen relaties uitwerkt! Binnen een relatie werkt deze wet net zo. Wanneer je weinig tot geen aandacht meer voor elkaar hebt, bijvoorbeeld omdat je het allebei o zo druk hebt met werk en/of sociale bezigheden, loopt de relatie gevaar. Dus is het belangrijk de relatie te voeden met wederzijdse aandacht, soms door samen leuke dingen te doen, soms door elkaar te verrassen met een aardigheidje, of gewoon door een goed en prettig gesprek na het avondeten. Door alle drukte in de maatschappij waar we allemaal deel aan hebben zijn we vaak geneigd om te weinig aandacht aan onze relaties te besteden. Het is van groot belang om dit voor jezelf na te gaan. ”Besteden we voldoende tijd en aandacht aan onze relaties” en dan trek ik het heel breed. Je partner, kinderen, broers en zusters, buren? Je verbaast jezelf wat positieve aandacht in relaties uitwerkt! Neem eens de tijd om met je partner gezellig te winkelen, ook al is dat niet je favoriete bezigheid! Probeer iets te doen waarmee je een ander blij mee maakt en je zult zien hoe positief dit gaat uitwerken!

Maar als je aandacht geeft aan wat niet goed gaat, dan gaat dat ook weer leven. Als je je kinderen bijvoorbeeld iets verbiedt, voor hun eigen bestwil of veiligheid, dan gaan ze het vaak juist doen! Andersom werkt dit ook heel sterk bij kinderen. Door ze complimenten te geven, voor wat ze goed doen, gooien ze er vaak nog een schepje bovenop

Een probleem kan dus ook groeien als je er veel aandacht aan besteed. Wanneer je voortdurend op je problemen ziet, dan lijken die ook te gaan groeien en kunnen ze een onoverkomelijke obsessie worden. Wat speelt er in je hoofd? Zijn we in staat om deze problemen verstandelijk te beredeneren en er wat aan te doen?, dan zijn we in staat onze problemen te overwinnen.

Positieve dingen in de Gemeente groeien!

Positiviteit gaat ook groeien als je er aandacht aan geeft. Alles wat je aandacht geeft, gaat groeien. Denk bijvoorbeeld ook aan gemeenteopbouw. Als je daarover gaat praten, dan gaan we al gauw zoeken naar dingen die niet goed gaan in de gemeente. Waar liggen de problemen precies? Waar gaat het fout? Ga je daar aandacht aan besteden, dan groeit dat. Daarom is het zo mooi om vanuit de gedachte, alles wat je aandacht geeft groeit, aandacht te besteden aan dingen die goed gaan in de gemeente. Dus denk na over de dingen die wel goed gaan en stimuleer die. Goede dingen die in de gemeente gebeuren moeten we gaan koesteren en dankbaar zijn en zien “hier is de Heer aan het werk“! Ik geloof dat het belangrijk is als wij naar de gemeente kijken – en daar zijn we op onze tijd allemaal mee bezig – om dan altijd allereerst te kijken naar wat de Heilige Geest in de gemeente aan het doen is en om dat aandacht te geven. Dingen waarvan je zegt dat gaat goed, dat is mooi, daar is de Heilige Geest aan het werk! Voor onze gemeente zou dat bijvoorbeeld  kunnen zijn :

1 De Alpha cursus was een geweldig gebeuren, hoe kunnen we deze verder uitbouwen en er nog meer bekendheid aan geven?                        

2 Strandzingen: Er worden veel mensen positief geraakt door deze activiteit. Voorbijgangers stoppen, luisteren en nemen toch wat mee van het Evangelie ! Wat kunnen we nog meer doen binnen de grenzen van wat de gemeente Benidorm toestaat om mensen te interesseren voor Gods Koninkrijk. Er wordt gezaaid !

3 Ciudad Patricia zingen: Deze bediening, mensen entertainen die eenzaam zijn door hen simpelweg aandacht te geven, door soms een arm om hen heen te slaan of te luisteren naar wat ze kwijt willen, is zo waardevol. Hoe kunnen we deze internationale groep mensen blijvend interesseren voor Gods Woord?

Onderwijs over “positief“ denken in de Filippenzen brief

Hoe we in de praktijk positief denken, moeten uitvoeren zien we in deze brief. Paulus begint zijn brief met:  3 Telkens als ik aan u denk, dank ik God. Als ik voor u bid, is mijn hart vol vreugde over de geweldige medewerking die u hebt gegeven aan het bekendmaken van het goede nieuws, vanaf de dag dat u het voor het eerst hoorde tot nu toe. Wat een begin! Als ik aan u denk, dan is mijn hart vol vreugde door de wijze waarop jullie hebben meegewerkt aan de verkondiging van het evangelie. Een geweldig compliment ! We mogen hopen, dat de Heer Jezus ook zo over ons denkt. Op welke wijze hebben wij mogen meewerken om Gods Woord bij de mensen te brengen. Opvallend is dat Paulus hart vol vreugde is en dat vind je veel terug in zijn brief aan de Filippenzen.

Paulus’ vreugde is ook altijd verbonden met Jezus Christus. Fil. 1:21 zegt: “Voor mij is het leven Christus Zelf en het sterven pure winst”. Dat is nogal een uitspraak.  

Maar welk antwoord geven wij, als ons gevraagd wordt: “wat is voor jou belangrijk in het leven”?  Dan zeggen we meteen: Onze Gezondheid, onze relaties en/of kinderen, ons werk, maar Paulus zegt: Voor mij is het leven met Christus belangrijk. Daarin vindt hij vreugde.

In Fil. 2:1 lezen we nog zo’n mooi voorbeeld van positief uitdrukken van iets wat je als een verbeterpunt ziet: Paulus heeft het dan over dat verbondenheid in Christus moet leiden naar eensgezindheid in de Gemeente. Hij geeft ze eerst een compliment voor de wijze waarop ze Gods Heilige Geest laten meewerken in de Gemeente door de verbondenheid te benadrukken. “Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n verbondenheid met de Geest is…’ De Geest is aan het werk in de gemeente, er is verbondenheid met de Heilige Geest, er is verbondenheid door de Heilige Geest. Daar moeten wij – zegt Paulus – onze aandacht op richten. Het is de Geest die levend maakt, het is de Geest die mensen in beweging zet, het is de Geest die ons altijd weer rondom Jezus Christus bij elkaar brengt.

Maar dan gaat Paulus  verder ‘…maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn…’. Blijkbaar was die eensgezindheid er niet. Hij had ook kunnen zeggen: ”Filippenzen, er is geen eensgezindheid bij jullie”. Nee, hij zegt: jullie zijn al zo bemoedigd en al zo getroost en er is zoveel verbondenheid met de Geest, laat er dan ook groei zijn als het gaat om eensgezindheid! Maar niet het gebrek aan eensgezindheid krijgt alle aandacht, maar de verbondenheid met de Geest krijgt alle  aandacht en Jezus Christus krijgt alle aandacht

Aandacht aan de goede dingen geven Filippenzen 4:8-9

8. Broeders en zusters, richt daarom uw aandacht op alles wat waar, eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi is en wat goed bekend staat, kortom alles wat deugdzaam en loffelijk is. 9. Breng niet alleen in praktijk wat u van mij geleerd hebt, maar ook wat u van mij gehoord en gezien hebt, dan zal de God van de vrede met u zijn.

Aan het einde van de brief vat Paulus hetgeen hij in zijn brief al gedetailleerd heeft doorgegeven samen “Schenk aandacht aan alles wat ….etc.“ en dan volgen er zes positieve punten alles wat waar, wat eervol, wat rechtvaardig, wat zuiver, wat mooi, wat goed, wat deugdzaam en wat loffelijk is. Schenk dus aandacht aan alles wat positief is! Het gaat niet alleen maar om het aandacht schenken, maar Paulus zegt er ook nog bij in vers 9: “Breng dit ook in praktijk, dus met andere woorden, niet alleen maar woorden, maar ook daden” Dus het ook doen is heel belangrijk. “Doe alles wat ik je geleerd heb”

Aandacht geven aan foute dingen een optie?

Er is natuurlijk ook een donkere kant die vaak onze aandacht op kan vragen. Het is best mogelijk dat je daar aandacht aan geeft. Daar waarschuwt Paulus  dus ook voor. Ook dat kan groeien!

En daarom moeten we met elkaar beseffen, het kwaad en de duisternis hebben hun eigen aantrekkelijkheid. Dat herken je misschien in je eigen leven wel. Het is soms makkelijker aan negatieve dingen, lelijke dingen aandacht te geven dan aan positieve dingen. Soms kun je gefascineerd raken door het kwaad, ook dat is een mogelijkheid. Dat is niet de weg die de Bijbel wijst. Wij mogen gefascineerd zijn door het goede, door het mooie, door het lieflijke, door wat rechtvaardig is, door wat eervol is. Dus het is belangrijk dat je daar heel bewust een keuze voor maakt in je hart. Want nogmaals: het kwaad heeft ook een eigen aantrekkelijkheid. Dus kies altijd welbewust in de kracht van de Geest voor het goede en voor het licht dat er schijnt, schenk daar aandacht aan!

Wees niet bezorgd  Filippenzen 4:6
6 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God

Kan dat echt, je nergens bezorgd over maken? In de tijd dat de Bijbel geschreven werd was alles eenvoudiger; gelden zulke verzen nog steeds in deze tijd met z’n stress en eisen? Hoe is het mogelijk om volkomen vrij te zijn van bezorgdheid en stress als je met zoveel dingen te maken hebt? Als je plotseling je baan kwijtraakt en de huur van je huis niet kan betalen? Als het leven niet zo gaat als je je had voorgesteld? Als je zakt voor je examen? Of als je uiteindelijk de rest van je leven werkt bij een fastfood restaurant, of je nooit de kans krijgt om te reizen? Hoe kan je zeker weten of je succesvol zult zijn? Wat dan? Hoe weet je dat? Wat zal er gebeuren als…? Je kunt altijd en overal redenen vinden om je bezorgd over te maken. Je kunt geloven dat het nodig is om gestrest en bezorgd te zijn over deze dingen. Is het dan niet logisch om bezorgd te zijn over de toekomst? Maar de Bijbel zegt niet dat we alleen bezorgd moeten zijn over de echt belangrijke, grote vragen in ons leven. De Bijbel zegt dat we nergens bezorgd over moeten zijn! Ook niet over wat momenteel de wereld bezig houdt: het “Corona virus”. Wij als kinderen van de Allerhoogste hebben immers al onze plek bij Hem. Psalm 91 zegt: Wie schuilt bij God, de Allerhoogste, kan rustig slapen, want de Almachtige beschermt hem

God is trouw. Dat betekent niet dat je krijgt wat je wilt, maar dat wat Hij heeft beloofd! Wat heeft God ons dan beloofd? Hij heeft beloofd dat “dit alles zal u bovendien geschonken zal worden!” Betekent dit dat we alles op een zilveren schaaltje gepresenteerd krijgen? Verre daarvan! Er is een voorwaarde die we eerst moeten vervullen, dat is dat we eerst Gods koninkrijk moeten zoeken en Zijn gerechtigheid!

Blijf positief denken, richt je aandacht op het goede

Wat we uit deze brief van Paulus leren is: “Denk niet negatief maar positief”.  Hij deelt voorbeelden uit zijn eigen ervaring in de brief aan de Filippenzen en zegt dan vervolgens: “doe alles wat ik jullie geleerd heb en overgedragen en wat ik jullie heb verteld en heb laten zien, Doe het!” En ik denk, dat het echt werkt in de praktijk, net zoals een goed voorbeeld, doet goed volgen, maar een slecht voorbeeld ook!

Laten we daarom Jezus weerspiegelen in ons dagelijks leven, in onze contacten met elkaar, in onze families en onder onze collega’s .

Zoals Paulus ons leert : “richt daarom uw aandacht op alles wat waar, eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi is en wat goed bekend staat, kortom alles wat deugdzaam en loffelijk is. Breng niet alleen in praktijk wat u van mij geleerd hebt, maar ook wat u van mij gehoord en gezien hebt, dan zal de God van de vrede met u zijn“

Amen

15-03-2020

Jack Barkey

Bericht Nederlandse ambassade 14-03-2020

Bericht Nederlandse ambassade 14-03-2020

Deze mededeling van de Nederlandse ambassade geeft antwoord op veel vragen.

Opgelet, stevige boetes bij het niet nakomen van deze richtlijnen!

Het Oudstenteam.

Bericht Nederlandse ambassade 14 maart 2020

De reden dat de noodtoestand wordt afgekondigd is dat de snelle verspreiding van de besmetting in de afgelopen dagen erom vraagt dat de Spaanse overheden sneller en met centrale aansturing kunnen optreden. Maatregelen die nu nog de vorm van een advies hadden, kunnen dan ook dwingend worden opgelegd. En er kan bijvoorbeeld ook gebruik gaan worden van privéziekenhuizen en van militaire middelen, aldus de Nederlandse Ambassade.

De algemene boodschap is: probeer zoveel mogelijk thuis te blijven en vermijd zoveel mogelijk het contact met anderen. Op die manier loopt u zelf minder kans ziek te worden, maar ook wordt voorkomen dat het virus zich razendsnel blijft verspreiden. Voor kwetsbare mensen, zoals ouderen en mensen met een andere ziekte, is dit extra belangrijk. Het zal duidelijk zijn dat ook onnodige verplaatsingen moeten worden voorkomen.

Indien u lichte ziekteverschijnselen hebt die op een Coronabesmetting kunnen wijzen, dient u thuis te blijven en contacten met anderen te vermijden. Bij de meeste gezonde mensen blijft het bij deze lichte verschijnselen. Alleen als de ziekteverschijnselen erger worden (koorts boven 38 graden, ernstige ademhalingsmoeilijkheden) dient u contact met een arts op te nemen. Op die manier wordt een overbelasting van de zorg voorkomen.

In feite dient iedereen thuis te blijven en als men de straat dient op te gaan dan moet dat individueel gebeuren, tenzij men een andere persoon dient te helpen. Het is toegestaan om naar de apotheek te gaan of naar de supermarkt, geld te pinnen of andere winkels die nog wel open mogen zijn te bezoeken. Het is niet toegestaan om op familiebezoek te gaan of bij vrienden iets te gaan drinken. Daarnaast kan het net zoals tijdens de maatregelen in Italië voorkomen dat men dient te bewijzen waarom men op straat is en waar men naar toe gaat.

Men mag niet meer vrij door het land reizen vanaf zaterdagavond nadat de maatregelen officieel zijn gepubliceerd in de BOE. Mensen die uit de steden zijn gevlucht of zijn vertrokken naar o.a. de kust of de bergen, krijgen de kans om terug te keren naar hun woonplaats (lugar de residencia). Blijft men in de vakantiewoning dan dient men zich ook aan de maatregelen te houden.

Verplaatsen in de openbare ruimte mag na zaterdagavond alleen nog met een gegronde reden en om de noodzakelijke boodschappen voor de eerste levensbehoeften te doen, om te tanken bij een tankstation, om naar een apotheek te gaan, om naar een arts en ziekenhuizen te gaan of om naar werk te gaan of omdat het rijden onderdeel van het werk is. Ook is het vanaf zaterdagavond nog mogelijk om vanuit andere plaatsen terug te keren naar de eigen woonplaats (retorno a la residencia habitual), in verband met hulp en zorg voor ouderen, minderjarigen, afhankelijke personen, mensen met een handicap of bijzonder kwetsbare personen.

De regering sluit de buitengrenzen en vliegvelden NIET maar het vervoer wordt wel gehalveerd. De politie eenheden staan onder direct bestuur van de minister van Binnenlandse Zaken (ook de Catalaanse Mossos d’Esquadra en Baskische Ertzaintza) en kunnen indien nodig optreden, mensen verplichten in huis te blijven of niet op straat te zijn en kunnen maatregelen nemen indien de bevelen niet opgevolgd worden. De politie kan ook indien nodig straten en wegen afsluiten als dat nodig is voor gezondheid- of veilgheidredenen. Er is nog geen sprake van de inzet van het leger maar het leger staat wel paraat en is klaar om te helpen indien gevraagd.

Zoals al eerder aangegeven moeten alle scholen, universiteiten en crèches vanaf maandag gesloten zijn tot eind maart. Alle festivals, manifestaties, sportevenementen, traditionele feesten, religieuze ceremonies inclusief begrafenissen zijn uitgesteld en mogen geen doorgang vinden de komende twee weken. Bruiloften mogen wel gevierd worden maar alle deelnemers dienen de veiligheidsafstand te respecteren. Bioscopen, het theater, opera, stierenvechten arena’s en bibliotheken mogen ook niet open zijn.

Alle winkels, bars, restaurants etc. worden met onmiddellijke ingang in het hele land gesloten, iets dat in veel autonome regio’s al is gebeurd. Alleen supermarkten, winkels voor voedsel, drank, essentiële goederen en producten, farmaceutische, medische, optische en orthopedische instellingen, hygiëneproducten, kappers, pers en kantoorbehoeften, tankstations, tabakswinkels, technologische en telecommunicatieapparatuur, dierenspeciaalzaken, internetverkoop, stomerijen en wasserijen mogen open blijven maar men moet vermijden dat er teveel mensen bij elkaar staan waarbij iedereen tenminste één meter van elkaar afstand dient te houden. Alle restaurants en bars moeten gesloten zijn maar voedsel aan huis leveren mag wel.

Bedrijven moeten het makkelijk maken om werknemers thuis te laten werken (teletrabajo). Dat geldt voor alle sectoren indien mogelijk, waaronder ook ambtenaren.

Al het gezondheidspersoneel en doktoren komen onder het bevel te staan van het Ministerie van Volksgezondheid om ervoor te zorgen dat de mensen medisch geholpen kunnen worden. Dat houdt in dat de privé ziekenhuizen nu ook onder het bevel staan van de Spaanse regering.

De regering heeft ook het recht om fabrieken, elektriciteitsmaatschappijen en andere grote bedrijven over te nemen en daar de controle over te krijgen indien noodzakelijk. Daarmee kan de regering garanderen dat er elektriciteit is of dat fabrieken bepaalde producten moeten maken indien gewenst. Daarnaast zal de regering de bevoorrading van supermarkten, tankstations en ziekenhuizen zeker stellen.

Eenieder die zich niet houd aan de maatregelen en dus ook niet meewerkt aan de noodtoestand kan hoge boetes krijgen. Het is niet bekend gemaakt hoe hoog deze boetes zijn maar sommige kranten schrijven over 30.000 tot 60.000 euro.

Vervoer

Wat betreft het vervoer wordt over het algemeen alles gecontroleerd. Treinen, vliegtuigen, scheepvaart, busverkeer etc. Deze maatregel zorgt voor een groot limiet op het transport in Spanje maar het is onduidelijk welk effect dit zal hebben op het nationaal en internationaal vlieg- en autoverkeer over de wegen zoals ook bij de grensovergangen, al worden deze voorlopig nog niet gesloten (maar er kan wel gecontroleerd worden).

Zoals wij begrijpen is het zo dat Nederlanders/Belgen die met eigen vervoer in Spanje zijn en terug willen keren naar hun eigen land dat mogelijk dient te zijn vanwege de term ‘retorno a la residencia habitual’ ofwel terugkeer naar de plaats van residentie. Vrij verkeer, dus met de auto rondrijden, is voor buitenlanders net zoals voor de Spanjaarden niet toegestaan.

Wat betreft het nationaal en internationaal vliegverkeer is nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren, wat de regels zijn, welke vliegtuigen wel en welke niet mogen vliegen etc. Er wordt gesproken over een halvering van het vliegverkeer, ook naar de Canarische Eilanden en Balearen en tussen de eilanden onderling. Daarnaast dienen mensen die de eilanden verlaten zich rechtvaardigen waarom ze dat doen. De vluchten naar de eilanden zullen over enkele dagen (waarschijnlijk vanaf dinsdag) gehalveerd worden. Dat geldt ook voor het Spaanse vasteland waar de vluchten tevens gehalveerd worden.

Vooralsnog verloopt alles op de Spaanse vliegvelden normaal en vertrekken alle vliegtuigen en landen de vliegtuigen ook zoals gepland. Meer informatie is altijd te vinden op de website van de Spaanse vliegveldbeheerder Aena.es. Verder is het aan te raden als je een vlucht hebt om contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij, die weten natuurlijk precies wat ze doen met hun vluchten. Vliegvelden worden niet gesloten.

Het gaat om een koninklijk besluit dat de noodtoestand aankondigt waarna de regering de volledige controle krijgt over het land. De noodtoestand geldt voor 15 dagen waarna dit eventueel verlengd kan worden als het Spaanse parlement de goedkeuring heeft gegeven.

Samenkomsten (update 14-03-2020 17.35 u)

Samenkomsten (update 14-03-2020 17.35 u)

Lieve mensen,

De berichtgeving ivm bestrijding van het Corona-virus volgt zich in snel tempo op.

Gebaseerd op de laatste plaatselijke, regionale en landelijke maatregelen en adviezen in dit verband, schorst nu ook de Pinkstergemeente Benidorm tot nader order al haar samenkomsten.

We hopen en bidden dat we ditzelfde kanaal spoedig mogen gebruiken om u op de hoogte te brengen van positieve wijzigingen.

In Hem verbonden,

Jack, Albert, Hendrik.

.

.

Hulp is altijd welkom!

Hulp is altijd welkom!

Het winterseizoen is begonnen. Voor ons als levende Gemeente betekent dit het plannen en organiseren

van diverse activiteiten en is er behoefte aan praktische ondersteuning bij:

 • Sing-in’s bij Ciudad Patricia
 • Alpha cursus
 • Strandzingen
 • Cursus AED
 • Op- en afbouw van de techniek (voornamelijk op zondag)
 • Catering
 • Instrumentale muziekbegeleiding
 • Contactadministratie
 • Redactie van het Maandbulletin
 • Financiëel beheer
 • Beheer van onze website
 • enz….

Om dit alles te realiseren zijn er veel vrijwillige handen nodig.

Samen God en Zijn Gemeente dienen is een absoluut voorrecht!

Wilt u meewerken aan bovengenoemde activiteiten, meld u dan aan bij één van de oudsten.

Wij zijn dankbaar voor de vele handen die onze gemeente nu al helpen!