Nieuwsberichten

Sing-In 16-01-2020

Sing-In 16-01-2020

Op donderdag 16 januari a.s. zal er een Sing-In gehouden worden. 

Een programma van liederen voor elk wat wils, waarbij het zingen tot Gods eer op de

voorgrond staat met life muziek.

De Sing-In is een interactief evenement met de bedoeling dat iedereen meezingt en meedoet. 

U bent van harte welkom en de toegang is vrij. 

Welkom vanaf 18.15 uur en het begint om 18.30 uur tot ongeveer 20.00 uur, en vind plaats in het

kerkgebouw ‘Het Anker’, Avenida Doctor Severo Ochoa 10, 03503 Benidorm (Rincón de Loix) 

Tot ziens en zingt u met ons mee.!!

Wilt u hierover meer weten? neem dan contact op met iemand van het oudsten team.

Hulp is altijd welkom!

Hulp is altijd welkom!

Het winterseizoen is begonnen. Voor ons als levende Gemeente betekent dit het plannen en organiseren

van diverse activiteiten, zoals wekelijkse Bijbelstudies, Sing-in’s bij Ciudad Patricia, een Alfa cursus en een

cursus AED, enz…. Om dit alles te realiseren zijn er veel vrijwillige handen nodig. We merken tegelijk een

steeds grotere bereidheid om mee te helpen in de gemeente, en daar zijn we blij en dankbaar voor.

Als ook u graag wil helpen, neem dan aub contact op met Hendrik Vromant. Wij bekijken dan samen de

mogelijkheden en overleggen waar uw hulp het meest zinvol is. Sommige activiteiten kunnen immers enkel

‘ter plekke’ geregeld worden, maar er zijn ook zaken die vanuit Nederland of België behartigd kunnen worden.

Naast de hulp bij Bijbelstudie, Prediking, Zangleiding en Pastoraat is er ook hulp welkom bij o.a.:

  • Instrumentale muziekbegeleiding
  • Contactadministratie en Redactie van Maandbulletin
  • Financiëel beheer en Beheer website
  • Regeling vervoer en Invulling Sing-in Ciudad Patricia
  • Praktische hulp en technische hulp bij samenkomsten

Samen God en Zijn Gemeente dienen…. een absoluut voorrecht en een uitnodiging tot God om te zegenen!

Wilt u hierover meer weten? neem dan contact op met iemand van het oudsten team.