MB-2019-03

Hartelijk welkom!
Misschien bent u hier nog niet eerder geweest of komt u na lange tijd weer bij ons in de Gemeente. Wees van harte welkom en weet dat u geliefd bent bij onze Hemelse Vader.
We bidden dat u samen met ons een gezegende tijd zal beleven.

Contactinfo
Wil u op de hoogte gebracht worden betreffende ‘last minute’ info en wijzigingen, bezorg ons dan aub volgende info:

  • Naam en voornaam:
  • Emailadres:
  • WhatsApp-nummer:
  • Vaste en mobiele nrs:
                  Het WoordZang olv
03/03 (*)Jack Barkey Albert den Dekker
10/03 Albert den DekkerJack Barkey
17/03Jan VisserSylvia Aal
24/03Jack BarkeyHendrik Vromant
31/03Henk KoekkoekCarla van der Waal

(*) met Heilig Avondmaal

Bijbelstudies/bidstonden

Elke woensdag om 10u30 in Av. Dr. Severo Ochoa, 10 Koffie vanaf 10 uur.

BijbelstudieZang olv
06/03Albert den DekkerAlbert den Dekker
13/03Johan ter MaatCarla van der Waal
20/03Jack BarkeyAlbert den Dekker
27/03Albert den DekkerMarja van Tent

Zangdienst met bewoners van Ciudad Patricia
Elke tweede en laatste vrijdag van de wintermaanden (okt – maart)
Oefenen om 15u30 in Av. Dr. Severo Ochoa, 10
Samenkomst om 16u45 in Ciudad Patricia
08/03 allen
29/03 allen

Offergaven
27/01 € 197,60
03/02 € 173,22
10/02 € 200,27 17/02 € 214,50 24/02 € …… Dank voor uw gaven!

Bestuursvergadering
Elke eerste vrijdag van de maand vergadert het PGB-bestuur.
Mogen we vragen om uw gebed hiervoor?
Gemeente-uitstap 28/02/2019
Donderdag 28 februari trekken we erop uit voor onze jaarlijkse verrassingstocht.
Dit uitje is uitermate geschikt om gasten mee te nemen.
Waar we naar toe gaan en wat we gaan doen, vertellen we u niet, want daarom heet het dan ook een verrassingstocht.
“Rendez-vous” om 9u30 in Ciudad Patricia.

17 maart Inzegening echtparen den Dekker en Vromant tot Oudsten
Op 17 maart d.v. zullen we Albert en Joanne den Dekker en Hendrik en Ann Vromant aanstellen en inzegenen tot Oudstenechtpaar in de PG Benidorm.
De Bijbel zegt, dat een Oudste volwassen moet zijn in het geloof. Ze moeten toezicht houden op de kudde Gods, dat alles plaats heeft naar Gods wil en naar Gods richtlijnen, zoals die in de Bijbel zijn gegeven. Waar nodig moeten ze ingrijpen en/of bijsturen. Ze moeten het Huis Gods beheren. Ze zijn de managers, de beheerders van de Gemeente.
Er zijn in de Bijbel veel taken genoemd, wat een Oudste aangaat. Dit is geen makkelijke taak. Best wel een zware verantwoordelijkheid, die ze op zich gaan nemen.
Belangrijk is, dat wij hen als gemeente onze ondersteuning geven bij deze belangrijke taak. Blijf voor ze bidden!

(Jack Barkey)

20 maart na Bijbelstudie “Algemene Jaarvergadering”
Aansluitend op de Bijbelstudie van 20 maart, willen we onze “Algemene Jaarvergadering” houden. Op de agenda staan o.m. de belangrijkste gebeurtenissen van 2018, de jaarrekening 2018 en de begroting 2019. Een uitstekende kans om vragen te stellen en met voorstellen te komen.
We hopen, dat u er de tijd voor wil vrijmaken.

Versta jij de stem van God?
Toen Albert en ik (Hendrik) in februari in ’s Heerhugowaard bij Jack &
Josy waren, vroegen we hen of ze niet nog een maand extra naar Spanje konden komen, van half april tot half mei. In die periode zullen we immers beiden niet in Spanje zijn, en dan lijkt het ons goed voor de Gemeente, dat Jack & Josy hier in Spanje zijn.
Jack keek naar Josy, en die aarzelde niet om ‘ja’ te zeggen.
Toen ze zag hoe Jack haar verrast aankeek, zei ze iets in de zin van: “Als je de stem van God verstaat, en God roept, dan kan je toch niet weigeren?”.

Ik was God én Jack & Josy dankbaar voor hun beschikbaarheid en stond verder niet stil bij die uitspraak van Josy.

Onlangs vroeg ik hulp aan een oudere broeder in onze gemeente. Alhoewel die man dit niet zo graag deed, en wist dat dit een hele inspanning van hem zou vergen, aarzelde hij geen seconde om “ja” te zeggen.
Toen ik hem daar achteraf over aansprak, zei hij mij: “Ik heb geleerd om niet meer tegen te spartelen, als ik de stem van God versta”.

Het zijn vaak de oudere mensen die door hun handel en wandel met Christus het (goede) voorbeeld geven. Ook hier was dit het geval. Ik dank God dat we deel mogen uitmaken van een gemeente, die zo rijk is aan levenservaring.
Door hun voorbeeld heb ik alvast een les begrepen, die God mij/ons wil leren: leer Zijn stem te verstaan!

We vinden in God’s Woord talrijke voorbeelden van mensen die “Zijn stem verstaan”. Denk in dat verband maar eens aan Abraham, Mozes, Esther, Ruth, Petrus, Paulus, Elisabeth en Maria. De impact op hun leven was véél groter, dan wat God van ons vraagt, maar zij verstonden de stem van God en handelden ernaar. De positieve gevolgen van hun gehoorzaam handelen zijn vandaag, meer dan 2000 jaar later, nog steeds merkbaar!

Here, wil U ons aub helpen om Uw stem te verstaan, en wil U ons dan ook de wil en het vertrouwen geven om er naar te handelen!

(Hendrik)