MB-2019-04

Hartelijk welkom!

Misschien bent u hier nog niet eerder geweest of komt u na lange tijd weer bij ons in de Gemeente. Wees van harte welkom en weet dat u geliefd bent bij onze Hemelse Vader. We bidden dat u samen met ons een gezegende tijd zal beleven.

Contactinfo

Voelt u zich betrokken bij de PGB en wilt u graag op de hoogte gebracht worden in geval van ‘last minute’-wijzigingen of belangrijke gebeurtenissen, bezorg ons dan aub volgende info:

  • Naam en voornaam:
  • Emailadres:
  • WhatsApp-nummer:
  • Vaste en mobiele nrs:

Erediensten
Elke zondag om 15.00 uur in “het Anker”, Av. Dr. Severo Ochoa, 10
                       Het Woord                   Zang olv
07/04 (*)          Paul van der Laan      Xavier Coucke
14/04               Jan Visser                    Sylvia Aal
21/04 Pasen   Jack Barkey                 Xavier Coucke
28/04                Rob Jubels                 Carla van der Waal
(*) met Heilig Avondmaal

Bijbelstudies/bidstonden
Elke woensdag om 10.30 uur in “het Anker”, Av. Dr. Severo Ochoa, 10
Koffie vanaf 10.00 uur.
                        Bijbelstudie                  Zang olv
03/04                Albert den Dekker       Carla van der Waal
10/04                Albert den Dekker       Albert den Dekker
17/04                Jack Barkey                 Jack Barkey + Otto Schönherr
24/04                Jack Barkey                 Jack Barkey + Otto Schönherr

Zangdienst met bewoners van Ciudad Patricia
Van april tot en met september organiseren we geen zangdienst in Ciudad Patricia. We herstarten deze activiteit in oktober 2019.

Offergaven
24/02                € 236.05
03/03                € 356.96
10/03                € 200.93
17/03                € 379.10
24/03                € 218,52           
Dank voor uw gaven!

Verrassingstocht 28/2/2019
Donderdag 28/2 trokken we er op uit voor onze jaarlijkse gemeente-uitstap, georganiseerd door Sjaak van der Steen en Cor Bakker.
Deze uitstap werd aangekondigd als een ‘verrassingstocht’, en we werden inderdaad aangenaam verrast, o.a. door een interessant bezoek aan een 4de-generatie-familiebedrijfje, dat gitaren maakt.
Het stralende weer, een vlekkeloze organisatie en bovenal de Zegen van De Allerhoogste zorgden voor een heerlijke dag.
Helaas hadden we te maken met één spelbreker, de griep, waardoor meerdere ingeschrevenen op het laatste moment moesten afzeggen, maar ook nu weer was het zoals David schrijft in Psalm 133: “Hoe lieflijk is het als broeders tezamen wonen, daar gebiedt de Heer Zijn zegen”.

Sing-in 14/3/2019
Enkele reacties:

  • “Bedankt iedereen voor deze heerlijke avond. We hebben een geweldige tijd gehad samen en het kan alleen maar beter worden als we dit misschien nogmaals doen.”
  • “Gods Geest was zo duidelijk aanwezig. Zeker te herhalen. Heerlijk om Hem groot te maken.”

Voortgaand op deze  – en vele andere – positieve reacties, was onze eerste SING IN op donderdavond 14/3 een groot succes.
Er was die avond een flinke groep enthousiaste bezoekers. Iedereen kon een lied insturen wat hij/zij die avond graag gezongen wilde hebben en daarmee was het anderhalf uur snel ingevuld.
Er werd enthousiast en uit volle borst gezongen met een mooie en krachtige muzikale begeleiding. Na afloop was er een hapje en een drankje om samen nog even na te genieten van een geslaagde avond, welke zeker voor herhaling vatbaar is.

Pasen (zondag 21/4) – ’s morgens naar het Kruis
“De zon komt op, maakt de morgen wakker. De dag begint…”
Op Paasochtend  07.17 uur komt de zon op in Benidorm. Zoals vorige jaren, gaan we samen met onze brs en zrs van de Engelse kerk bij het Kruis op de berg in Benidorm een korte samenkomst hebben en met elkaar vieren dat Jezus waarlijk is opgestaan.
Naast een korte overdenking en het zingen van liederen, zullen we met z’n allen vanop de berg Benidorm en haar inwoners en vakantiegangers zegenen. Dit worden zonder twijfel weer onvergetelijke momenten.
Om tijdig bij het Kruis te zijn, moeten we om 06.45 uur vertrekken vanuit het Anker. Als u rechtstreeks naar het Kruis wil gaan, zorg dan dat u even vóór 07.17 uur bij het Kruis bent.
Houd ook rekening met het weer: ’s morgens vroeg en zo hoog op de berg kan het heel fris zijn!

Pasen (zondag 21/4) – ’s middags bijzondere samenkomst
“Hij is waarlijk opgestaan”. Hiermee begroeten we elkaar en gaan we ’s middags Paasdienst houden. We willen dit graag met zoveel mogelijk broeders en zusters, maar ook samen met uw vrienden en familie vieren.
Met elkaar gedenken we de opstanding van Jezus. Dit is de  belangrijkste gebeurtenis waarop ons christelijk geloof is gegrond.
U kunt meehelpen om deze samenkomst in te vullen door een bijdrage in de vorm van een lied of een gedicht of wat anders, zolang dit met de Here Jezus en/of Zijn opstanding heeft te maken. Graag op voorhand even opgeven bij Jack, aub.
Na afloop van de dienst wordt ook nog voor iets lekkers gezorgd.

Zondag 17/3/2019: Oudsteninzegening Albert en Joanne den Dekker en Hendrik en Ann Vromant
Zondag 17 maart mochten we als God’s Gemeente twee oudstenechtparen inzegenen. Wat een geweldig feest was dat!
Na de woordverkondiging, welke in bijzonder was toegespitst op de verantwoordelijke taak en functie van het “oudste zijn“, heeft de hele Gemeente met elkaar de nieuwe oudsten ingezegend.
Dit gebeurde pas nadat er bevestigend was geantwoord op de vragen die gesteld werden aan de Oudsten brs, de Oudsten zrs, en aan de ganse Gemeente. Hierna werden de echtparen door de aanwezige Voorgangers Cees en Alie van den Heuvel en Jan en Edith Visser ingezegend voor hun taak, waarbij ook de Gemeente – hun handen uitstrekkend – meebaden.
Ter afsluiting werden de echtparen gezalfd met olie als een teken van de aanwezigheid van  God’s Heilige Geest bij hun werk in de Gemeente.
Met elkaar mochten we vol dankbaarheid God danken en eren voor wat Hij heeft gedaan in onze Gemeente.

Pasen: de macht van de dood gebroken! (bron: internet)
Pasen is: bevrijdingspastoraat van Jezus in jouw leven. Hij bevrijdt je van alles waarvan je hier de gevangene kunt zijn: van jezelf, van je geld, van je werk, van je vrije tijd, van je titels, van je persoonlijke mogelijkheden, van de verwachtingen die anderen van je hebben, van je geloof in maakbaarheid, van je controlezucht, van je gevoel dat je moet presteren, van je verslavingen.
Pasen is: het feest van je bevrijding vieren.
Pasen is: Jezus’ liefde ontvangen, die je bij je naam noemt, opgelucht adem halen en opgewekt verder gaan met leven, omdat nu alles anders is geworden. Pasen is: met Maria meezeggen: “Ik heb de Heer gezien. Echt waar! Ik heb Hem gezien. Ook al geloof jij me niet. Ik heb de Heer gezien!‟