MB-2019-05

Eenheid in Diversiteit (Ef 4: 1-6) Wij staan naast Israël, Gods volk!  

Pinkstergemeente Benidorm

Maandbulletin

Mei 2019

Hartelijk welkom!

Misschien bent u hier nog niet eerder geweest of komt u na lange tijd weer bij ons in de Gemeente. Wees van harte welkom en weet dat u geliefd bent bij onze Hemelse Vader.

We bidden dat u samen met ons een gezegende tijd zal beleven.

Contactinfo

Voelt u zich betrokken bij de PGB en wilt u graag op de hoogte gebracht worden in geval van ‘last minute’-wijzigingen of belangrijke gebeurtenissen, bezorg ons dan aub volgende info:

  • Naam en voornaam:
  • Emailadres:
  • WhatsApp-nummer:
  • Vaste en mobiele nrs:

Erediensten

Elke zondag om 15.00 uur in “het Anker”, Av. Dr. Severo Ochoa, 10

                        Het Woord                  Zang olv                    

05/05 (*)          Jack Barkey                Xavier Coucke

12/05               Paul van der Laan      Jack Barkey   

19/05               Jan Visser                    Hendrik Vromant

26/05               Hans Huiboom                        Sylvia Aal

(*) met Heilig Avondmaal

Bijbelstudies/bidstonden

Elke woensdag om 10.30 uur in “het Anker”, Av. Dr. Severo Ochoa, 10

Koffie vanaf 10.00 uur.

                        Bijbelstudie                  Zang olv

01/05               Jack Barkey                Jack Barkey + Otto Schönherr

08/05               Jack Barkey                Jack Barkey + Otto Schönherr

15/05               Jack Barkey                Jack Barkey + Otto Schönherr

22/05               Marcel van Tiggelen   Otto Schönherr

29/05               Marcel van Tiggelen   Otto Schönherr

Zangdienst met bewoners van Ciudad Patricia

Van april tot en met september organiseren we geen zangdienst in Ciudad Patricia. We herstarten deze activiteit in oktober 2019.

Offergaven     

31/03               € 125,58

07/04               € 127,70

14/04               €   59,60

21/04               € 121,20

Dank voor uw gaven!           

Tiendenproject 2018

Zoals gebruikelijk zullen we ook onze Tienden van 2018 aan goede doelen schenken. Deze keer gaat het naar volgende twee VPE Projecten:

– Sunshine Corner in de Filipijnen

– Jeugd met een Opdracht Johan Knol Amsterdam.

Inmiddels heeft de VPE afd. Zending de ontvangst bevestigd en de PG Benidorm hartelijk hiervoor gedankt.

Paasfeest 2019

Op Paasmorgen om 6.45 uur vertrok een kleine delegatie (vier man) van de PGB richting het Kruis om met de nog kleinere delegatie (twee man) van de Engelse kerk de opkomst van de zon te ervaren bij het Kruis op de berg in Benidorm. Het extreem slechte weer van de dagen daarvoor was de directe oorzaak van deze magere opkomst. Maar  de vreugde om met elkaar daar bij het Kruis God te loven en te eren in de wind met een dreigende regenbui was er niet minder om. De niet ongevaarlijke klim van de laatste meters tot het Kruis werd steunend volbracht. Door de donkere wolken merkten we helaas niets van de opkomende zon. Alle liederen werden met gitaarbegeleiding in het Engels gezongen! Ook de prediking over het lege graf werd door onze broeder Voorganger Alan van de Engelse kerk  in het Engels uitgesproken.

Het Paasfeest ’s middags werd door de nog aanwezige overwinteraars van onze gemeente met een aantal genodigden in een gezellige sfeer gevierd.  De Paasliederen, de getuigenis, het Woord, het was allemaal ter ere van God, waarbij natuurlijk de opstanding van de Here Jezus centraal stond. De zusters van de catering zorgden zoals gewoonlijk voor wat lekkere hapjes en drankjes. Er werd veel met elkaar gepraat en contacten aangehaald of aangegaan.

Paasfeest 2019, door het extreem slechte weer, maar ook door Gods merkbare aanwezigheid bij al de activiteiten onvergetelijk!

Wonderbare visvangst

Joh 21:1-14 (NBV)

1 Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het Meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. 2 Bij het meer waren Simon Petrus en Tomas (dat betekent ‘tweeling’), Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee andere leerlingen. 3 Petrus zei: ‘Ik ga vissen.’ ‘Wij gaan met je mee,’ zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. 4 Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever, al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. 5 Hij riep: ‘Hebben jullie soms iets te eten?’ ‘Nee,’ antwoordden ze. 6 ‘Gooi het net aan stuurboord uit,’ riep Jezus, ‘dan lukt het wel.’ Ze wierpen het net uit en er zat zo veel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. 7 De leerling van wie Jezus hield zei tegen Petrus: ‘Het is de Heer!’ Zodra Simon Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op – meer had hij niet aan – en sprong in het water. 8 De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer tweehonderd el. 9 Toen ze aan land kwamen zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. 10 Jezus zei: ‘Breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben.’ 11 Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, welgeteld honderddrieënvijftig, en toch scheurde het niet. 12 Jezus zei tegen hen: ‘Kom, eet iets.’ Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was, ze begrepen dat het de Heer was. 13 Jezus nam het brood en gaf hun ervan, en hij gaf hun ook vis. 14 Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan.

Wat zouden we toch graag de zegen van de volle gemeenschap met God beleven. Sommigen van ons hebben er wel eens iets van geproefd. Maar meestal was het maar eventjes. En daarna komt dan juist weer meer dan daarvoor de leegte op ons af.

Tijdens retraites, weekends en conferenties kunnen we vaak een ongekende vreugde van het geloof beleven, maar o wee, zodra we weer thuis zijn! Dan lijkt het wel of alles in elkaar ploft en dan nemen we ons voor om nooit meer naar een christelijke conferentie te gaan.

Maar ligt dat dan aan de conferenties?. Want als we in zo’n conferentie echt gezegend zijn en werkelijk een ontmoeting met de Here hebben gehad, dan ervaren we juist een toerusting om weer in ons dagelijkse leven terug te keren. Maar hoe komt het dan dat zovelen het tegenovergestelde beleven?

We lezen in de Bijbel dat God ons wil zegenen. Maar wat maken we het Hem moeilijk om ons te zegenen! Want als Hij ons zegent, dan verbeelden we ons vaak dat het goed met ons gaat, in plaats van ons gelukkig te weten, dat Hij zo goed voor ons is. Laten we ons toch niet beter voor doen als God ons zegent. Het moet tot ons gaan doordringen, dat zegen alleen maar een bewijs is van Zijn liefde en genade.

Gods zegen heeft alleen blijvende waarde in ons leven, als we ons, in de zegen, bewust worden van Zijn aanwezigheid. Zijn nabijheid is de grootste zegen, want dan is ons leven omringd met Goddelijk gezag. Als we dan op Zijn Woord de netten uitwerpen en veel ontvangen, zullen we in de zegen de Zegenaar herkennen. Dan zeggen we ook niet meer: ‘Wat een zegen!’, maar: ‘Het is de Here!’

Bron: Bijbeldagboek

Pinkstergemeente Benidorm       Av. Dr. Severo Ochoa 10, 03502 Benidorm

Website: www.pg-benidorm.nl    

IBAN NL81 INGB 0009 3599 35, BIC INGBNL2A

Oudstenraad & bestuur:

  • Albert (voorzitter) & Joanne den Dekker,

Mob/WhatsApp +31/620 544 894, e-mail: albert.den.dekker@gmail.com 

  • Jack (penningmeester) & Josy Barkey,

Mob/WhatsApp +31/638 566 257, e-mail: jsbarkey@gmail.com

  • Hendrik (secretaris) & Ann Vromant, Mob +34/691 042 980,

Mob/WhatsApp +32/479 334 811, e-mail: hendrik.vromant@gmail.com

Faciliteitenbeheer: Sjaak (coördinator) & Lyda van der Steen,

Mob&WhatsApp +34/675 362 560, e-mail: vdsteen45@icloud.com