MB-2019-06

Maandbulletin

Juni 2019

Hartelijk welkom!

Misschien bent u hier nog niet eerder geweest of komt u na lange tijd weer bij ons in de Gemeente. Wees van harte welkom en weet dat u geliefd bent bij onze Hemelse Vader.

We bidden dat u samen met ons een gezegende tijd zal beleven.

Contactinfo

Voelt u zich betrokken bij de PGB en wilt u graag op de hoogte gebracht worden in geval van ‘last minute’-wijzigingen of belangrijke gebeurtenissen, bezorg ons dan aub volgende info:

  • Naam en voornaam:
  • Emailadres:
  • WhatsApp-nummer:
  • Vaste en mobiele nrs:

Erediensten

Elke zondag om 15.00 uur in “het Anker”, Av. Dr. Severo Ochoa, 10

                        Het Woord                  Zang olv                     

02/06 (*)          Rob Jubels                   Carla van der Waal

09/06               Jan Visser                     Hendrik Vromant

16/06               Henk Koekkoek           Sylvia Aal

23/06               Henk Koekkoek           Otto Schönherr

30/06               Henk Koekkoek           Otto Schönherr

(*) met Heilig Avondmaal

Bijbelstudies/bidstonden

Van juni tot en met september zijn er  geen  bijbelstudies en bidstonden .

Zangdienst met bewoners van Ciudad Patricia

Van april tot en met september organiseren we geen zangdienst in Ciudad Patricia. We herstarten deze activiteit in oktober 2019.

Offergaven     

28/04               €   84,00

05/05               € 100,05

12/05               € 140,30

19/05               € 126,75

26/05               € …

Dank voor uw gaven!

Gewoon, een goede Kerk

Fil.1:20-26 (NBV)

20 Het is mijn stellige hoop en verwachting dat ik mij nergens voor zal hoeven te schamen, maar dat Christus bij alles wat mij overkomt in alle openheid geëerd zal worden, of ik nu in leven blijf of moet sterven. 21 Want voor mij is leven Christus en sterven winst. 22 Als ik blijf leven, kan ik vruchtbaar werk doen, maar toch weet ik niet wat ik moet kiezen. 23 Ik word naar twee kanten getrokken: enerzijds verlang ik ernaar te sterven en bij Christus te zijn, want dat is het allerbeste; 24 anderzijds is het omwille van u beter dat ik blijf leven. 25 Omdat ik hiervan overtuigd ben, weet ik dat ik inderdaad voor u behouden zal blijven, zodat uw geloof groter en vreugdevoller wordt. 26 Wanneer ik bij u terugkeer, hebt u des te meer reden om u op Christus Jezus te laten voorstaan.

De brief van Paulus aan ‘alle heiligen (van de door hem gestichte gemeente) in Filippi’ is een opgewekte brief, waarin de meeste aansporingen ook complimenten bevatten. Verder wordt opvallend vaak over vreugde, blijdschap en verheugen gesproken. Een ander naar voren komend thema is Eenheid in de gemeente.

Het tekstgedeelte brengt ons ook bij Paulus die veel nadenkt over zijn levenseinde. Het bepaalt ons ook bij de generatiekerk die we als PGB zijn. Het is goed om stil te staan bij hen op wiens schouders we staan, die onze voorbeelden van volharding zijn en die ons nu het stokje van de Evangelieverkondiging doorgeven.

Het thema ‘Gewoon, een goede kerk’ verwijst naar hoe mooi de band is tussen Paulus en de door hem gestichte gemeente en hoe de gemeente – met vallen en opstaan – leert te leven uit, door en tot Christus. Ze dragen elkaar op het hart. Hierbij mag ook genoemd worden de ‘voorbeeldige’ karaktereigenschappen als; gastvrijheid, gulheid, empathie, maar ook vreugde en eenheid.

De kerk in Benidorm bevindt zich in een merkwaardige, nieuwe situatie: we krijgen de laatste tijd nieuwe mensen in de gemeente die nog fit en gezond zijn. Ze hebben om zich heen maar weinig voorbeelden van wat het betekent om je in die situatie te verbinden met de gemeenschap van de kerk en daar dienstbaar en vruchtbaar te zijn. De ochtendkerk is daar wel een gunstige uitzondering op.

Naast de vraag hoe wij andere generaties zoals de snel-afgeleide jongeren en de vaak uitgeputte dertigers op een goede wijze bij de kerk betrekken, is het ook belangrijk om de rol van die ouderen zeer serieus te nemen. Zij hebben goed beschouwd vaak een leven achter zich, dat vol is van ervaringen met Christus en zijn kerk. Uiteraard moet dat niet leiden tot verhalen in de trant van ‘in mijn tijd…’. Ook dat leert Paulus ons hier: om ervaringen te verwerken tot een herkenbare en aantrekkelijke levenslijn.

Bron: Prediking Meerkerk

Veel om dankbaar voor te zijn !!!

Josy en ik zijn alweer drie dagen in Nederland en willen even stil staan bij de mooie tijd, welke we in de PG Benidorm achter de rug hebben, waarvoor we de Heer heel dankbaar zijn.

Met een onderbreking van twee weken hebben we vanaf eind februari tot en met half mei mogen dienen in de PG Benidorm.

Het eerste deel van ons verblijf in februari maart was druk, er waren behoorlijk wat belangrijke activiteiten en er waren veel overwinteraars. We  waren nog net op tijd om de Verrassingstocht mee te kunnen maken, waarin we veel leuke ontmoetingen hadden met nieuwe gemeente bezoekers, die we nog niet kenden. Dit is trouwens iets wat ons opgevallen is, nl dat veel nieuwe bezoekers uit Nederland en uit België onze Gemeente hebben gevonden en zich er ook echt “thuis“ voelen.

We zijn blij en God dankbaar voor deze positieve ontwikkelingen. Uiteraard zien we ook dat sommige oudere trouwe bezoekers van  voorgaande jaren helaas niet meer terug komen. Ook dat is een normale ontwikkeling. God gaat door met Zijn Gemeente te bouwen. Natuurlijk zijn we ontzettend blij met de inzet van onze overwinterende gemeente leden bij allerlei taken in de Gemeente. We denken dan aan dienstbaarheid op het gebied van  spreekbeurten vervullen, deelnemen in het muziekteam, leiden van de zangdienst, helpen bij Patricia Ciudad etc. Allemaal  activiteiten waar de hulp van onze bezoekende gemeenteleden erg nuttig is.

De Inzegeningsdienst van de echtparen Albert en Joanne den Dekker en Hendrik en Ann Vromant tot Oudsten in onze Gemeente  is ook een hoogtepunt in ons Gemeentebestaan te noemen.

Het tweede deel van ons verblijf in Benidorm, dat we de Gemeente mochten dienen was veel rustiger dan het eerste. Door het vertrek van vele overwinteraars was het aantal bezoekers geslonken tot een 25 a 35, maar ook bij deze samenkomsten was de H.Geest werkend door de aanwezige broers en zusters en hadden we hele gezegende diensten. Ook de bijbelstudies werden goed bezocht.

Zo terugblikkend, voelen we ons ontzettend gezegend en zijn we dankbaar voor wat de Heer ons deze afgelopen tijd heeft gegeven.

Josy en Jack Barkey


Oudstenraad & bestuur:

  • Albert (voorzitter) & Joanne den Dekker,

Mob/WhatsApp +31/620 544 894, e-mail: albert.den.dekker@gmail.com 

  • Jack (penningmeester) & Josy Barkey,

Mob/WhatsApp +31/638 566 257, e-mail: jsbarkey@gmail.com

  • Hendrik (secretaris) & Ann Vromant, Mob +34/691 042 980,

Mob/WhatsApp +32/479 334 811, e-mail: hendrik.vromant@gmail.com

Faciliteitenbeheer: Sjaak (coördinator) & Lyda van der Steen,

Mob&WhatsApp +34/675 362 560, e-mail: vdsteen45@icloud.com