MB-2019-08

Maandbulletin

Augustus 2019

Hartelijk welkom!

Misschien bent u hier nog niet eerder geweest of komt u na lange tijd weer bij ons in de Gemeente. Wees van harte welkom en weet dat u geliefd bent bij onze Hemelse Vader.

We bidden dat u samen met ons een gezegende tijd zal beleven.

Contactinfo

Voelt u zich betrokken bij de PGB en wilt u graag op de hoogte gehouden worden omtrent ingrijpende gebeurtenissen of wijzigingen in onze planning, bezorg ons dan aub volgende contactgegevens: naam en voornaam, emailadres, whatsapp- en mobiel nummer.

Erediensten

Elke zondag om 15.00 uur in “het Anker”, Av. Dr. Severo Ochoa, 10

                        Het Woord                  Zang olv                     

04/08 (*)          Rob Jubels                   Hendrik Vromant

11/08               Hendrik Vromant         Hendrik Vromant

18/08               Jan Visser                     Hendrik Vromant

25/08               Hendrik Vromant         Hendrik Vromant

 (*) met Heilig Avondmaal

Bijbelstudies/bidstonden

Van juni tot en met september zijn er geen bijbelstudies en bidstonden.

Zangdienst met bewoners van Ciudad Patricia

Van april tot en met september organiseren we geen zangdienst in Ciudad Patricia. We herstarten deze activiteit in oktober 2019.

Offergaven     

30/06               €     50,00

07/07               €     55,00

14/07               €     57,50

21/07               €     49,70

Dank voor uw gaven!

Schijnrust

Velen zoeken de rust in hun vakantie. Ze hebben lang gespaard om die verre reis te maken. Ze denken dat ze rust vinden in Turkije of Egypte, als het maar ver genoeg is.
Toch is die ruist maar voor even. Thuis gekomen komt alles weer op ze af: de rekeningen liggen op de mat en de problemen komen weer in alle hevigheid op hun pad.
Vakantie vieren is voor velen een ‘schijnrust’, een zoeken naar een ‘kick’ die eventjes duurt, een zoeken naar afleiding.

Er is niets op tegen om op vakantie te gaan. Het kan inderdaad tijdelijk rust bieden. Maar wie échte rust zoekt, kan deze alleen vinden in het Woord van God, in Jezus.
“Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal je rust geven; neem Mijn juk op je en leer van Mij; want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en je zult rust vinden voor jullie zielen, want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.” Math.11:28-30.
Echte rust is alleen bij Hem te vinden!


Er zijn ook mensen die op vakantie gaan en rust nemen, ook in hun dienst aan God. In de vakantie nemen ze het dan niet zo nauw met Zijn adviezen. Het bidden en Bijbel lezen geraakt op de achtergrond; `dat komt na de vakantie wel weer`.
Dat is ‘schijnrust’. Een vakantie is zo weer voorbij en al gauw wordt het een herinnering die enkel nog bestaat uit foto`s of video`s. Maar het Woord van God houdt eeuwig stand, houdt voor altijd haar waarde!
Lees daarom ook in de vakantie Zijn Woord, en overdenkt het, en dit niet alleen op de zondag.

“Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.” (2 Tim. 3:16)

Het is Gods plan dat de Joden en niet-Joden elkaar in de kerk ontmoeten. Samen typeren ze het lichaam van Christus. Op het tempelplein stond een muur, om niet-Joden tegen te houden zodat ze de tempel niet in konden gaan. Door Christus is die tussenmuur afgebroken en mogen wij samen met de Joden tot God komen.

Opvallend in deze tekst is dat beide groepen, niet-Joden en Joden, benoemd worden: ‘u die veraf was’, en ‘hen die dichtbij waren’. Samen worden ze in één lichaam verzoend door het kruis. Het woord ‘één’ in deze verzen duidt op eenheid tussen de twee groepen, eenheid in verscheidenheid.

Efeziërs 2:18-19: Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en  huisgenoten van God.

Wij als heidenen worden mede-erfgenamen en mededeelgenoten van de beloften van Christus door het evangelie. Dit was Gods plan voor de kerk: het samen optrekken van Israël en mensen uit de volkeren.

Jack Barkey

God wijst mij een weg (Opw. 429)

Er staan veel mooie liederen in de opwekkingsbundel. Eén die mij erg aanspreekt is geschreven door Don Moen: ‘God wijst mij een weg’.

“God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie.

Langs wegen die geen mens bedenkt maakt Hij mij zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in zijn hand leg, wijst Hij mij de weg,”

Als we Gods doel met ons leven begrijpen, kunnen we het lied echt zingen: ‘God zal een weg banen als er geen weg lijkt te zijn. 

Hij werkt op manieren die we niet kunnen zien. 

Hij zal een manier voor me vinden om het doel te bereiken

Hij zal mijn Gids zijn en dichtbij mijn zijde lopen. Met liefde en

kracht voor elke nieuwe dag. Hij zal een manier voor me vinden.

Het maakt niet uit met welke hachelijke situatie, probleem of moeilijkheid we te maken hebben. God biedt altijd een oplossing voor elk probleem waarmee we worden geconfronteerd in de wil van God.

Laten we eens kijken naar de richtlijnen voor het naleven van Gods wil, opdat  we Zijn genade en Zijn kracht en Zijn soevereine werking in ons leven kunnen ervaren.

Paulus begreep hoe God een weg baant terwijl er geen manier lijkt te zijn toen hij schreef: “Want het is God, die  om Zijn welbehagen , zowel het willen als het werken in mij  werkt ” (Fil. 2: 13,14 ).

Om meer op Jezus Christus te lijken, moeten we de Heer toestaan ​​ons te motiveren en in staat te stellen de dingen te doen die menselijk onmogelijk zijn.

Weet dat Gods Woord en Zijn Geest voortdurend aan het werk zijn om jou te motiveren en in staat te stellen Gods wil voor jouw leven te volbrengen. Laat de Heer ook andere gelovigen, dienstbetoon en persoonlijke toewijding gebruiken om jou meer te transformeren naar wat God wil dat je bent.

Door in liefde de waarheid te spreken, krijgen we een groter verlangen en kracht om in alle aspecten in Hem op te groeien.

Vaak is het door het doen van Gods wil dat we het verlangen krijgen om het te doen. (Fil. 4: 8,9)

Jack Barkey