MB-2019-09

Maandbulletin

September 2019

Hartelijk welkom!

Misschien bent u hier nog niet eerder geweest of komt u na lange tijd weer bij ons in de Gemeente. Wees van harte welkom en weet dat u geliefd bent bij onze Hemelse Vader.

We bidden dat u samen met ons een gezegende tijd zal beleven.

Contactinfo

Voelt u zich betrokken bij de PGB en wilt u graag op de hoogte gehouden worden omtrent ingrijpende gebeurtenissen of wijzigingen in onze planning, bezorg ons dan aub volgende contactgegevens: naam en voornaam, emailadres, whatsapp- en mobiel nummer.

Erediensten

Elke zondag om 15.00 uur in “het Anker”, Av. Dr. Severo Ochoa, 10

                        Het Woord                  Zang olv                     

01/09 (*)          Rob Jubels                   Hendrik Vromant

08/09               Jan Visser                     Hendrik Vromant

15/09               Rob Jubels                   Hendrik Vromant

22/09               Hendrik Vromant         Ingrid Prevenier

29/09               Hans Huijboom           Albert den Dekker

 (*) met Heilig Avondmaal

Bijbelstudies/bidstonden

Van juni tot en met september zijn er geen bijbelstudies en bidstonden.

Zangdienst met bewoners van Ciudad Patricia

Van april tot en met september organiseren we geen zangdienst in Ciudad Patricia. We herstarten deze activiteit in oktober 2019.

Offergaven     

28/07               €     66,70

04/08               €     43,00

11/08               €     48,10

18/08               €     67,48

Dank voor uw gaven!

Ab en Klazien van der Velden: 60 jaar getrouwd!

Op 1 september a.s. vieren Ab en Klazien hun 60 jarig huwelijk.

Ab is helaas nog steeds niet helemaal hersteld van de zware slokdarmoperatie van begin 2018.

We blijven bidden voor volledig herstel van onze broer en om kracht voor Klazien bij het verzorgen.

Tegelijk zijn we dankbaar dat we dit heugelijke feest met ze mogen vieren!

Heer, wat zou ik zijn zonder U ?

Heer, wat zou ik zijn zonder U?

Ja, dat besef ik ook weer nu.

Wát zou ik zijn zonder U?

‘k Kan zonder U mijn weg niet gaan.

Al de zorgen in mijn leven

mag ik in Uw handen geven.

U alleen weet wat ik voel

en U leidt mij naar Uw doel.

Vertrouwen houden… alleen in U, o Heer,

dat is wat ik steeds probeer.

U maar volgen rustig en stil

en mij laten leiden naar Uw wil.

‘k Leg mijn hand in Uwe hand

en ik vraag U: Help mij, Heer.

Leid, o Vader, mij, Uw kind

dat ik in U mijn rust en vrede vind.

Nelleke Waanders

Vergeving

De tafels die ik leerde

zijn bij mij ingesleten.

Maar wat ik ook probeerde,

die van zeventig was ik vergeten.

Waar is het woord gevallen

dat ik meedroeg in mijn hoofd?

Wie noemt mij de getallen

en wat ik had beloofd?

Het lied heb ik verdrongen,

de opdracht was te groot.

Totdat een kleine jongen

het melodietje floot.

Ik herinner mij de taal

van wegcijferend geduld:

‘Tot zeven maal zeventig maal

vergeef ik een ander zijn schuld.

Gea van Drie-van Ravenhorst (copyright)