MB-2019-10

Eenheid in Diversiteit (Ef 4: 1-6) Wij staan naast Israël, Gods volk!  
 
Pinkstergemeente Benidorm

Maandbulletin

Oktober 2019

Hartelijk welkom!

Misschien bent u hier nog niet eerder geweest of komt u na lange tijd weer bij ons in de Gemeente. Wees van harte welkom en weet dat u geliefd bent bij onze Hemelse Vader.

We bidden dat u samen met ons een gezegende tijd zal beleven.

Contactinfo

Voelt u zich betrokken bij de PGB en wilt u graag op de hoogte gehouden worden omtrent ingrijpende gebeurtenissen of wijzigingen in onze planning, bezorg ons dan aub volgende contactgegevens: naam en voornaam, emailadres, whatsapp- en mobiel nummer.

Erediensten

Elke zondag om 15.00 uur in ‘het Anker’, Av. Dr. Severo Ochoa, 10.

                        Het Woord                  Zang olv                    

06/10 (*)          Rob Jubels                  Hendrik Vromant

13/10               Jan Visser                    Albert den Dekker

20/10               Albert den Dekker       Ingrid Prevenier

27/10               Henk Koekkoek           Carla van de Waal

(*) met Heilig Avondmaal

Bijbelstudies/bidstonden

Elke woensdag om 10.30 uur in ‘het Anker’, Av. Dr. Severo Ochoa, 10.

Koffie vanaf 10.00 uur.

                        Bijbelstudie                  Zang olv                    

02/10               Albert den Dekker       Albert den Dekker

09/10               Albert den Dekker       Ingrid Prevenier

16/10               Albert den Dekker       Carla van de Waal

23/10               Albert den Dekker       Hendrik Vromant

30/10               Albert den Dekker       Albert den Dekker

Zangdienst met bewoners van Ciudad Patricia

Elke tweede en vierde (*) vrijdag van de maanden okt t.e.m. maart.

Oefenen om 15u30 in Av. Dr. Severo Ochoa, 10.

Samenkomst om 16u45 in Ciudad Patricia.

11/10   allen

25/10   allen

(*) Opgelet, dit is een wijziging t.o.v. vorige jaren.

Offergaven     

25/08               €   63,50          

01/09               €   91,25          

08/09               €   93,00          

15/09               €   83,12

22/09               € 136,10

Dank voor uw gaven!           

Cursus AED

Het Anker organiseert in november een opleiding omtrent het gebruik van hun AED (Automatische Externe Defibrillator).

Dit toestel wordt gebruikt bij de reanimatie van een persoon met een hartstilstand. Indien de hartstilstand het gevolg is van bepaalde levensbedreigende ritmestoornissen kan een elektrische schok van een AED het gestoorde hartritme doen herstellen.

Indien u wenst deel te nemen aan deze cursus, gelieve dit dan zo snel mogelijk door te geven aan Hendrik. De plaatsen zijn beperkt.

Alle hulp is welkom!

Het winterseizoen 2019/2020 gaat van start. Voor ons als levende Gemeente betekent dit het plannen en organiseren van diverse activiteiten, zoals wekelijkse Bijbelstudies, Sing-in’s bij Ciudad Patricia, organisatie van een Alfa cursus, enz…

Om dit alles te realiseren zijn er veel vrijwillige handen nodig.

We merken echter tegelijk een steeds grotere bereidheid om mee te helpen in de gemeente, en daar zijn we blij en dankbaar voor.

Als ook u graag wil helpen, neem dan aub contact met mij (Hendrik) op. We bekijken dan samen de mogelijkheden en overleggen waar uw hulp het meest zinvol is. Sommige activiteiten kunnen immers enkel ‘ter plekke’ geregeld worden, maar er zijn ook zaken die vanuit Nederland of België behartigd kunnen worden.

Naast hulp bij Bijbelstudie, Prediking, Zangleiding en Pastoraat is er ook hulp welkom bij o.a.:

•          Instrumentale muziekbegeleiding

•          Contactadministratie; Redactie van Maandbulletin

•          Financiëel beheer; Beheer van de Website

•          Regeling van vervoer; Invulling van Sing-in bij Ciudad Patricia

•          Praktische en technische hulp bij de diverse samenkomsten

Samen God en Zijn Gemeente dienen… een absoluut voorrecht en een uitnodiging tot God om te zegenen!

Doet U ook mee in Gods selectieteam ?

Wij maken allemaal deel uit van Gods grote ‘selectieteam’. Daarin staat niemand aan de zijlijn, iedereen doet mee.

We hoeven niet zeer getalenteerd te zijn om in Jezus te geloven en deel uit te maken van Zijn Kerk. God vraagt wel onze betrokkenheid en aandacht voor elkaar.

Het allergrootste verschil met een sportteam is dat iedereen mee doet: jong en oud, arm en rijk, IEDEREEN, niemand uitgezonderd!

Als we nadenken over de Bijbeltekst dat wij als gemeenschap het lichaam van Jezus vormen, kan het lichaam alleen dan functioneren als iedereen meedoet. Iedereen met zijn eigen talent, hoe groot of hoe klein en op wat voor manier dan ook.

In die zin vraagt God van ons dat we altijd bereid zijn om mee te spelen in Zijn selectieteam, als kerkelijke gemeenschap. Want zoals het in 1 Korintiërs 12:22 staat: “Juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken, zijn het meest noodzakelijk”.

Aangepast overgenomen uit ‘Info uit de Meerkerk’.

Samen gemeente zijn

Een gemeente ben je,

als je God voorop stelt,

maar niet de taken vergeet uit te voeren.

Een gemeente ben je,

om te dienen in Gods naam.

Om te getuigen over hem.

Een gemeente ben je,

om het woord te verspreiden.

over hem die komt in Jezus naam.

Een gemeente ben je,

om er zelf van te groeien.

Om dan tot Gods plant te bloeien.

Een gemeente ben je,

Om over hem te zingen,

luisterend naar zijn dingen.

Een gemeente ben je,

een gemeente mag je zijn.

in zijn eeuwige naam.

Een gemeente ben je,

een gemeente door God neergezet.

Zorg dat je op je gemeente let!

Een gedicht van Peter Rakhorst

Pinkstergemeente Benidorm       Av. Dr. Severo Ochoa 10, 03502 Benidorm

Website: www.pg-benidorm.nl    

IBAN NL81 INGB 0009 3599 35, BIC INGBNL2A

Oudstenraad & bestuur:

  • Albert (voorzitter) & Joanne den Dekker,

Mob/WhatsApp +31/620 544 894, e-mail: albert.den.dekker@gmail.com 

  • Jack (penningmeester) & Josy Barkey,

Mob/WhatsApp +31/638 566 257, e-mail: jsbarkey@gmail.com

  • Hendrik (secretaris) & Ann Vromant, Mob +34/691 042 980,

Mob/WhatsApp +32/479 334 811, e-mail: hendrik.vromant@gmail.com

Faciliteitenbeheer: Sjaak (coördinator) & Lyda van der Steen,

Mob&WhatsApp +34/675 362 560, e-mail: vdsteen45@icloud.com