MB-2020-02

Hartelijk welkom!

Misschien bent u hier nog niet eerder geweest of komt u na lange tijd weer bij ons in de Gemeente. Wees van harte welkom en weet dat u geliefd bent bij onze Hemelse Vader.

We bidden dat u samen met ons een gezegende tijd zal beleven.

Zondag-samenkomsten

Elke zondag om 15.00 uur in ‘het Anker’, Av. Dr. Severo Ochoa, 10.

datum Het Woord Zang olv
2/feb Johan ter Maat Marja van Tent
9/feb Jan Visser Jan en Linda Thomassetti
16/feb Jan Nobel Otto Schönherr
23/feb Rob Jubels Wil ter Maat

Bijbelstudies/bidstonden

Elke woensdag om 10.30 uur in ‘het Anker’, Av. Dr. Severo Ochoa, 10.

Koffie vanaf 10.00 uur.

datum Bijbelstudie Zang olv
5/feb Jan Nobel Marja van Tent
12/feb Jan Nobel Carla van der Waal
19/feb Gebed ? Albert den Dekker
26/feb Leen Van de Sluis Otto Schönherr

Zangdienst met bewoners van Ciudad Patricia

Elke tweede en vierde vrijdag van de maanden oktober t.e.m maart, zingen we samen met de bewoners van Ciudad Patricia. Deze maand zijn dit de vrijdagen 14 en 28 februari.

We komen daar samen om 16u45 en we zingen van 17 tot 18 uur.

Vooraf – om 15u30 – oefenen we in Av. Dr. Severo Ochoa, 10.

Offergaven     

29/dec €   114,88
5/jan €   101,30
12/jan €   123,81
19/jan €   172,70

Dank voor uw gaven!  

         

Gemeente- en Algemene vergadering op 11 of 18 maart 2020

We plannen op 11 of 18/3 een gemeentevergadering, waaraan tegelijk onze jaarlijkse Algemene Vergadering gekoppeld wordt.

Naast de jaarlijkse financiële verslaggeving willen we dan ook met u een structuurmatrix bespreken, die moet dienen als basis voor een wijziging van de statuten van onze Gemeente.

God wil ons allen gebruiken. U mag er dus van op aan dat ook úw persoonlijke aanwezigheid en inbreng op deze vergadering sterk gewaardeerd wordt!

Verrassingstocht donderdag 20 februari 2020

Houd deze datum vrij voor onze verrastingstocht. We gaan mooie dingen beleven met elkaar. Neem vrienden en kennissen mee!

Alarmerend

De reus van teleurstelling heeft duizenden slachtoffers gemaakt in onze kerken: onder de gemeenteleden, maar ook onder de leiders. In de teleurstelling zijn ze zo gekwetst dat ze zich afkeren van diegene die hen zo teleurgesteld heeft.

Als we niet goed met teleurstelling omgaan, vinden we het moeilijk om met die ander in dezelfde ruimte (of gemeente) te verkeren. We verhuizen naar een andere kerk, maar dit lost het probleem niet op. Ook daar zullen we de reus van teleurstelling tegenkomen.

Het is alarmerend hoeveel mensen, deel uitmakend van Gods Koninkrijk, door teleurstelling zijn onderuit gehaald! Het wordt tijd dat we deze tegenstander op de juiste manier aan de kaak stellen en hem met de juiste wapens gaan bestrijden!

Laten we ermee ophouden met God af te rekenen voor de mate waarop mensen ons teleurgesteld hebben. Laat ons beseffen dat ook wij vele anderen hebben teleurgesteld, vaak zonder dat we er erg in hadden.

Laat Gods genade je vrijspreken van de schuld die je anderen verschuldigd bent (Math 6:12).

Sta sterk in de genade naar de ander en naar jezelf (2 Tim 2:1).

Zegen hen die je teleurstellen en doe hen wel (Luc 6:27-29).

Pas Gods genade toe op de ander en op jezelf, dan zal je elke reus van teleurstelling kunnen overwinnen! Je wordt een kind van God door genade en je blijft een kind van God door genade. Genade is de enige manier om met andere christenen te kunnen omgaan. Niemand werd christen omdat hij zo perfect was. Niemand blijft christen omdat hij zo perfect is. We zijn allemaal buitengewoon zwakke mensen die continu Gods genade nodig hebben!

Vrucht dragen

Wie wil dat niet?

Vrucht dragen! Allemaal toch verlangen we er naar, dat Jezus’ karakter en doen en laten zichtbaar worden in ons leven.

Vrucht dragen kan alleen wanneer je wortels ontwikkeld heb. En die wortels hebben we zelf ook weer nodig onder meer om overeind te blijven staan in tijden van storm en wind en hitte en droogte!

We kennen dit allemaa,l die periodes in ons leven.

Wortels ontwikkel je, wanneer je Gods Woord leest en overdenkt.

Daardoor  krijgen we sterke geestelijke wortels, die heel diep doordringen in de grond van Gods Woord

Deze wortels stellen ons in staat om overeind te blijven in tijden van stormen en  tijden van hitte , en zorgen ook voor de vrucht , die zicht baar wordt in ons leven.

De Bijbel zegt hierover “dat Hij, die Gods Woord leest en overdenkt,  is als een boom geplant aan water: Zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet, zijn bladeren blijven altijd groen Tijden van droogte deren hem niet. Steeds weer draag hij vrucht.

(Jer. 17:8)

Heer, wij kunnen niet bedenken

(een gedicht van Nelleke Waanders)

O Heer, wij kunnen niet bedenken

wat het voor U was, Uw eigen Zoon te schenken.

Onbegrijpelijke liefde, zo groot,

van Hem die ons redde uit de dood.

Al onze zonde en pijn op Zich nam

daarom hing Hij aan het kruis, als een rein en onschuldig lam.

Daar heeft Hij het voor ons allen volbracht

met Zijn onvolprezen kracht.

Zo ging Hij naar Zijn Vader

en pleit voor ons aller Vader

Van boven kijkt Hij lieflijk op ons neer.

Wij danken U zo, lieve Heer, en wij geven allen aan God de Eer.

Amen.

Pinkstergemeente Benidorm       Av. Dr. Severo Ochoa 10, 03502 Benidorm

Website: www.pg-benidorm.nl    

IBAN NL81 INGB 0009 3599 35, BIC INGBNL2A

OudstenTeam & Bestuur:

  • Albert (voorzitter) & Joanne den Dekker,

Mob/WhatsApp +31/620 544 894, e-mail: albert.den.dekker@gmail.com 

  • Jack (penningmeester) & Josy Barkey,

Mob/WhatsApp +31/638 566 257, e-mail: jsbarkey@gmail.com

  • Hendrik (secretaris) & Ann Vromant, Mob +34/691 042 980,

Mob/WhatsApp +32/479 334 811, e-mail: hendrik.vromant@gmail.com

Faciliteitenbeheer: Sjaak (coördinator) & Lyda van der Steen,

Mob&WhatsApp +34/675 362 560, e-mail: vdsteen45@icloud.com