Bestuursvorm

De Pinkstergemeente Benidorm is een Kerkgenootschap, ondergebracht bij de "Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten" als overkoepelend orgaan.

De leiding van de Pinkstergemeente Benidorm is in handen van het Bestuur, bestaande uit het echtpaar Albert & Joanne den Dekker, het oudstenechtpaar Josy & Jack Barkey, en het echtpaar Hendrik & Ann Vromant.

Hendrik en Ann Vromant wonen in Spanje, de families den Dekker en Barkey zijn veelal in de "overwinteringstijd" in Benidorm.

Met de hulp van de vele "vrijwilligers onder de overwinteraars " is het mogelijk om gedurende het hele jaar door samenkomsten te hebben in gemeente Benidorm.