Historie

De Pinkstergemeente is voortgekomen uit een groep mensen, die het verlangen had om in de buurt van Benidorm regelmatige Hollandse samenkomsten te houden voor de daar wonende landgenoten en voor de grote stroom overwinteraars. Er werden al sinds lange tijd samenkomsten door fam. De Groot georganiseerd met de daar toevallig vakantiehoudende Nederlanders, en omdat het aantal bezoekers jaarlijks groter werd besloot men voor een vastere structuur te kiezen.

Voor de bijeenkomsten werd een zaal van het gebouw van de “ Nederlandse Evangelische gemeente Benidorm “ gehuurd. De zondagse diensten werden meestal voorgegaan door ( gepensioneerde ) voorgangers of oudsten van gemeenten, die in de buurt van Benidorm op vakantie waren. Door de week heen werden er vaak gezellige bijeenkomsten georganiseerd om elkaar beter te leren kennen. Ook bijbelstudies en bidstonden.
 
Later werden er gepensioneerde voorgangers gevraagd om in de overwinterings periode bij toerbeurt de Pinkstergemeente Benidorm te leiden. Broeder en Zuster Jaap en Hilde Pijl en Broeder en Zuster Cees en Alie van de Heuvel dienden de Gemeente als voorgangers met de noodzakelijke ondersteuning van Milly en Tonnie de Groot, die blijvend gevestigd waren in Benidorm.
 
In 2002 werd officieel de kerkgenootschap “ Pinkstergemeente Benidorm “ notarieel opgericht. Er werd aansluiting gezocht bij de Broederschap van Pinkstergemeente wat nu de V.P.E heet.( Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten).  De gemeente moest door moeilijke tijden heen gaan toen ze eerst Broeder Tony de Groot en later Broeder Jaap Pijl verloor. Voorgangersechtpaar van den Heuvel  heeft  de Gemeente enkele jaren geleid tot dat Cees en Greta van Houwelingen de leiding overnamen tot september  2015.
Sinds Maart 2017 wordt de Gemeente voorgegaan door Broeder Marcel en Zuster Rita  van Genderen als vaste Voorgangers, geassisteerd door oudsten/leiders ,  met daarbij aanvulling van uit Nederland afkomstige gastpredikers, die voor 2 maanden of langer de Benidorm Pinkstergemeente willen dienen.
In goed overleg worden er afspraken gemaakt zodat de Gemeente het gehele jaar kan rekenen op predikers die voorgaan in de wekelijkse samenkomsten.
Vanaf  oktober 2018  wordt de Gemeente geleid door Broeder Albert den Dekker , die als tijdelijke Voorzitter dienst doet.