MB 2022-12 December 2022

Liefdemaal Kerst 2022

Na onze kerstdienst op 25 december aanstaande wordt een ieder uitgenodigd om een Kerst Liefdemaal met elkaar te nuttigen.

Er zal een oproep gedaan worden om bij te dragen aan dit Kerst Liefdemaal, bijvoorbeeld om een feestelijk gerecht klaar te maken, voor drinken te zorgen of hulp bij het klaarmaken van de ruimte enz,  zodat vele handen licht werk maken en we met elkaar een gezellige tijd kunnen hebben. U kunt aan Joanne den Dekker opgeven wat u voor uw rekening neemt.

Het Kerst Liefdemaal wordt gehouden in de koffiecorner van Het Anker na de kerstsamenkomst!

Namens het team

Kerst 2022

.

Licht schijnt in de duisternis

De kunstenaar die op een indrukwekkende manier met licht kon omgaan in zijn schilderijen, was Rembrandt van Rijn. Hoe hij ook deze gebeurtenis (de vlucht naar Egypte) schilderde op een wijze alsof er een luik openging in de hemel waardoor het licht kon schijnen op dit tafereel.

Wanneer ik denk aan onze kosmos, een deel van het heelal en heel ver weg een stipje, dat de aarde blijkt te zijn. En God is de Schepper van het heelal. Hoe groot moet God dan wel niet zijn? En dan te bedenken dat de wetenschap berekend heeft dat er ongeveer 200 miljoen hemellichamen moeten zijn. Absurd. Honderdduizend lichtjaren is de doorsnee van de Melkweg. Dat kun je je toch niet voorstellen?

God die de kosmos gemaakt heeft en die gekomen is naar deze aarde, dat piepkleine stipje in dat immense heelal en is gekomen als een kleine baby om bij ons te wonen.

Om uiteindelijk in ons te wonen.

Het gevoel bekruipt me, dat we in een donkere ruimte leven en plotseling gaat daar een luik open en valt er licht doorheen. Het licht van God. God is onzichtbaar voor ons en het rare is dat licht ook onzichtbaar is. Heb je weleens licht gezien? Een lamp kun je zien, maar licht niet. Licht wordt pas zichtbaar als het ergens op valt, als het iets tegenkomt.

Dus ook Gods licht wordt pas zichtbaar als het ergens op valt. Als het iets tegenkomt.

Johannes schrijft in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie, dat het Licht schijnt in de duisternis en die heeft het niet kunnen pakken. Je kan licht niet pakken. Je ziet het pas als het geprojecteerd is. Als het iets ontmoet.

Wanneer jij een ontmoeting met Jezus hebt gehad, dan straal je dat licht door. Dan zullen de mensen dat aan je zien.

Wij zijn allemaal geroepen om Lichtdragers te zijn, te worden, zodat mensen om ons heen kunnen zien dat het Licht in deze donkere wereld gekomen is van God, door Jezus, in ons. Jullie zijn het Licht van de wereld, zegt Jezus ook nu nog tegen ons.

Kerst-/Nieuwjaars wens 2022

Mogen we voor elkaar

Een licht zijn in donkere dagen

En tussen al het gewone

Een GODS GESCHENK zijn

Heel veel Zegen en Wijsheid voor 2023

Het Oudstenteam

.

Diaconie in de PGB

De Pinkstergemeente Benidorm wil een diaconale gemeente zijn. Diaconie betekent ‘dienstbaar’ zijn, dus omzien naar elkaar. Daarbij gaat het om maatwerk. Daarbij willen wij geen afhankelijkheid creëren, maar mensen zo ondersteunen dat zij weer op eigen benen komen te staan.

De financiële middelen komen uit de bijdragen van de PGB, die als bestemming ‘Diaconie’ gekenmerkt zijn. Alle hulp aanvragen zullen door het OT worden beoordeeld. De uitvoering wordt gedaan door de daar voor aangewezen persoon/diaken.

.

Offergaven

Meerdere broeders en zusters hebben de digitale weg gevonden om hun bijdragen aan de PGB over te maken.

Tot de 25e van vorige maand bedroegen de offergaven 830,82 €  en de bankgiften 2115 €, waarvan 100 € voor Diaconie.

Hartelijk dank voor alle gaven!

.

Zondag-samenkomsten

Elke zondag in ‘Het Anker’, Av. Dr. Severo, Ochoa 10, Benidorm.

De samenkomst begint om 15.00 uur.

Voor deze maand plannen wij volgende sprekers:

04-12    Johan ter Maat

11-12    Rogier van Let

18-12    Jan Nobel

25-12    Johan ter Maat

.

Bijzondere activiteiten:

09-12    Patricia

23-12    Sing-in

.

Bijbelstudies

Elke woensdag om 10.30 uur in ‘het Anker’, Av. Dr. Severo Ochoa, 10.

Benidorm. Vanaf 10.00 uur is de zaal open en is er koffie.

.

Gebed

Op Woensdag 7 December van 14 tot 15 uur hebben de NIGB en de PGB weer gezamenlijk gebed in Het Anker. U bent van harte welkom!

Marco Dilweg

.

Verjaardagen

Wij wensen de gemeenteleden die in December jarig zijn alle liefde, rust en vrede toe met hun nieuwe levensjaar.

Mogen goedertierenheid en trouw jou niet verlaten.

Bind ze om je hals, schrijf ze op de tafel van je hart

Spreuken 3:3

.

Pinkstergemeente Benidorm             Av. Dr. Severo Ochoa 10, 03502 Benidorm

Website: www.pg-benidorm.nl    

IBAN NL81 INGB 0009 3599 35, BIC INGBNL2A

Oudstenteam:                     

Jack & Josy Barkey                             +31/638 566 257   jsbarkey@gmail.com

Albert & Joanne den Dekker            +31/620 544 894   albert.den.dekker@gmail.com

Johan & Wil ter Maat                         +31/651 333 742   johantermaat@icloud.com

Faciliteitenbeheer:                            

Sjaak & Lyda van der Steen            +31/615 145 464   vdsteen45@icloud.com

Pastoraat:                             

Jan & Astrid Nobel                              +31/630 590 596   j.nobel@outlook.com

Penningmeester:

Jan en Linda Thomassetti                  +32/484 978 102   jan40linda20@gmail.com