MB 2023-01 Januari 2023

Maandbulletin Januari 2023

Een Gezegend 2023

De Heer is voor u om de juiste weg te wijzen

De Heer is naast u om u in de armen te sluiten

en te beschermen tegen gevaren van links en rechts

De Heer is achter u om u te bewaren voor

gemene aanvallen van anderen

De Heer is onder u om,

u te troosten als u verdrietig bent

De Heer is om u heen om u te verdedigen

als mensen over u heen vallen

De Heer is boven u om u te zegenen

Mag God zich over u ontfermen

NU EN ALTIJD

                        Een Gezegend 2023

                        Het Oudstenteam

.

Wel of niet achterom kijken? (Albert)

‘Niemand, die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk Gods.’ Lucas 9:62

Als u dit leest hebben wij de jaarwisseling al achter de rug. U bent misschien samengekomen met uw familie die over is gekomen uit Nederland, België of met vrienden hier uit Spanje. Meestal vieren we de jaarwisseling gezellig met oliebollen of appelflappen. We hebben dan allemaal de neiging om terug te kijken op de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Er waren misschien geweldige momenten bij of zelfs heel verdrietige momenten. En dan zijn er onze goede voornemens nog, die misschien wel hetzelfde zijn als de jaren ervoor.

 Jezus zegt in Luc. 9:62, dat we niet achterom moeten kijken. Iemand die ploegt, moet, wil hij rechte voren trekken, vooruit kijken naar het verste punt. Doet hij dit niet en kijkt hij achterom, dan trekt hij gegarandeerd scheve voren en mist zijn doel. Zo is het ook in het Koninkrijk van God.

Als God ons een opdracht geeft, moeten we niet steeds achterom kijken, naar dingen die voorbij zijn, dan zijn we onbruikbaar. Als u het Bijbelgedeelte leest uit Deut.1:6-8 en de verzen 19-33, dan leest u dat Mozes wel achterom keek. Maar Mozes was met hart en ziel aan Zijn God gewijd. Als we in zo’n gezindheid achterom zien en Zijn Hand erin herkennen, Hem de eer geven en Zijn grootheid roemen, dan is het goed om achterom te kijken en dan belooft het een gezegend en een zinvol jaar te worden. God herinnert daar Zijn volk aan de vreselijke woestijnperiode, maar ook aan de uitredding die Hij gaf en aan Zijn belofte dat Hij voor hen strijden zal.

In dit geloof kunnen wij het nieuwe jaar vol goede moed tegemoet gaan omdat Hij tegen ons zegt: “Wees vastberaden en standvastig. Wees niet bang en laat u niet afschrikken, want het is de HEER, uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten”. Deut 31:6.

.

Verjaardagen

Wij wensen alle gemeenteleden die in januari jarig zijn, alle liefde rust en vrede toe met hun nieuwe levensjaar.

“Wie bij U hun Geluk zoeken, zullen lachen en vrolijk zijn

Wie van U hun redding verwachten, zullen steeds weer zeggen”

“Groot is de HEER”

 Psalm 4:17

.

Kerst 2022

Op 23 december hebben wij een gezamenlijke Sing-in gehouden in het Anker met de NIGB en de PGB. Het was een bijzonder mooi zangevenement onder leiding van Marja van Tent. Veel mooie en oude kerstliederen werden gezongen, het was een kostbaar uur.

Op 25 december hadden we onze kerstsamenkomst. Het was een sfeervolle kerstdienst onder leiding van Wil ter Maat die het geheel op haar unieke manier leidde.

Johan ter Maat sprak over het ”licht in de duisternis“, wij mogen Lichtdragers zijn in deze wereld, want het licht dat gekomen is, leeft in ons. U kunt deze preek naluisteren via de website van de PGB. Klik hiervoor op de volgende link: https://youtu.be/ALHRpljf1iU

Na de samenkomst hadden wij een Kerst Liefdemaal waar iedereen een bijdrage aan had geleverd. De heerlijkste gerechten stonden op tafel waar met zoveel liefde aan was gewerkt, een maaltijd voor de ander! Er waren deze middag veel gasten in de samenkomst en ook zij gingen met ons aan tafel, het was één groot feest.

Het oudstenteam wil een ieder bedanken die dit mogelijk hebben gemaakt.

.

Diaconie in de PGB

De Pinkstergemeente Benidorm wil een diaconale gemeente zijn. Diaconie betekent ‘dienstbaar’ zijn, omzien naar elkaar. Dit gaat dus om maatwerk, waarbij wij geen afhankelijkheid willen creëren, maar mensen zo ondersteunen dat zij weer op eigen benen komen te staan.

De financiële middelen komen uit de bijdragen van de PGB, die als bestemming ‘Diaconie’ gekenmerkt zijn. Alle hulp aanvragen zullen door het OT worden beoordeeld. De uitvoering wordt gedaan door de daar voor aangewezen persoon/diaken.

.

Offergaven

Meerdere broeders en zusters hebben de digitale weg gevonden om hun bijdragen aan de PGB over te maken.

Tot de 25e van deze maand bedroegen de offergaven 896,58 €  en de bankgiften 1635 €. Voor de Diaconie ontvingen deze maand 100 €.

Hartelijk dank daar voor!

.

Gebed

Op woensdag 4 januari van 14 tot 15 uur hebben de NIGB en de PGB weer gezamenlijk gebed in Het Anker.  U bent van harte welkom!

Marco Dilweg

.

Patricia

Elke tweede en vierde vrijdag van de maand: zingen in Patricia

.

Verrassingstocht

Er staat weer een verrassingstocht gepland op vrijdag 17 februari 2023

.

Zondag-samenkomsten

Elke zondag in ‘Het Anker’, Av. Dr. Severo, Ochoa 10, Benidorm.

De samenkomst begint om 15.00 uur.

Sprekers:

01-01-2023                   Jan Nobel

08-01                           Albert den Dekker

15-01                           ds. Peter den Admirant

22-01                           Johan ter Maat

29-01                           ds. Henk Koekkoek

.

Bijbelstudies

Elke woensdag om 10.30 uur in ‘het Anker’, Av. Dr. Severo Ochoa, 10, Benidorm. Vanaf 10.00 uur is koffiecorner open.

Sprekers:

04-01-2023                   Ingrid en Bo

11-01-2023                   Jan Nobel

18-01-2023                   Johan ter Maat

25-01-2023                   Ds. Peter den Admirant

.

Pinkstergemeente Benidorm             Av. Dr. Severo Ochoa 10, 03502 Benidorm

Website: www.pg-benidorm.nl    

IBAN NL81 INGB 0009 3599 35, BIC INGBNL2A

Oudstenteam:                     

Jack & Josy Barkey                             +31/638 566 257   jsbarkey@gmail.com

Albert & Joanne den Dekker            +31/620 544 894   albert.den.dekker@gmail.com

Johan & Wil ter Maat                         +31/651 333 742   johantermaat@icloud.com

Faciliteitenbeheer:                            

Sjaak & Lyda van der Steen            +31/615 145 464   vdsteen45@icloud.com

Pastoraat:                             

Jan & Astrid Nobel                              +31/630 590 596   j.nobel@outlook.com

Penningmeester:

Jan en Linda Thomassetti                  +32/484 978 102   jan40linda20@gmail.com