MB 2024-02 Februari 2024

HEILIGING

Hij die heiligt en zij die geheiligd worden hebben één en dezelfde oorsprong, en daarom schaamt Hij zich er niet voor hen Zijn broeders en zusters te noemen. Hebreeën 2:11

Jezus werd verwekt door de heilige Geest en Zijn levenswandel is het voorbeeld van een heilige levenswandel. In Johannes 2:6 lezen we: “Wie zegt in Hem te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden”

Je moet het zelf willen!

Zoals de tekst uit de Hebreeënbrief laat zien, is heiliging in eerste instantie een daad van God. Hoewel wij in Christus (dat is de positie van een gelovige) geheiligd zijn, blijft heiliging toch ook een proces. Vanuit onze nieuwe positie moet alles wat we doen geheiligd zijn. Als heiliging het werk van God is, wat kunnen wij zelf hieraan nog bijdragen? Dit: het onderwerpen van onze wil aan God, zodat Zijn wil kan geschieden in ons leven. Dat is de kern van persoonlijke heiliging. De grootste strijd die Jezus in Getsemane moest leveren, was de uitlevering van zijn wil: “Maar laat het niet gebeuren zoals Ik het wil, maar zoals U het wilt” (Mattheüs 26:39) Doordat Jezus zich gewillig overgaf, kunnen wij voor eens en voor altijd geheiligd zijn in Hem. Maar dat gebeurt vrijwillig, net als bij Jezus. Je moet het zelf willen!

Een verkeerd voorbeeld

Veel mensen hebben een verkeerd beeld van heiliging. Zij denken dat je om heilig te zijn, honderden regels moet volgen. Sommige mensen lukt dat voor een deel ook nog. Maar zij krijgen dan al gauw een houding van zelfrechtvaardiging. Bovendien willen ze jou hun regels en inspanningen opleggen. Dat werkt meestal zeer ontmoedigend. En zo wordt heiligheid een onbereikbaar ideaal.

God voorziet

Daarom wil ik hier duidelijk stellen dat wanneer God iemand een opdracht geeft, Hij ook in de middelen voorziet om die opdracht uit te voeren. “Hij weet immers waar van wij gemaakt zijn” (Psalm 103:14) God stelt Zijn natuur beschikbaar aan ons en Hij heeft een heilige natuur.

Dat betekent dat wanneer wij onze oude natuur inleveren, wij ruimte maken voor Gods natuur. Hij maakt het mogelijk om heilig te kunnen leven. Het is onze verantwoordelijkheid om Hem de ruimte te geven.

Vader in de Hemel, graag maak ik ruimte voor U, zodat U tot Uw doel kunt komen in mij.

Bron: Wel overwogen van Kees Goedhart

.

Verjaardagen

Wij wensen alle gemeenteleden die in februari jarig zijn, alle liefde, rust en vrede toe in hun nieuwe levensjaar.

“Maar Gods Liefde voor ons is zo groot dat Hij ons volledige gratie heeft verleend, zelfs al waren wij door onze overtredingen dood voor Hem. Hij heeft ons samen met Christus levend gemaakt.

Wat een genade!!

(Efeziërs 2:4-6)

.

Zon van Gods genade

De Zon van Gods genade
die geeft ons moed en kracht
Hij slaat ons altijd gade
schijnt in de duist ‘re nacht
Zijn licht geeft ons bescherming
verwarmt ons koude hart
Zo geeft Hij ons ontferming
al wie Zijn hulp verwacht.

Zijn Liefde is bewogen
zo teder en zo teer
Helpt ons in onvermogen
schenkt ons het leven weer
Wie steunt op Zijn erbarmen
helpt Hij zo liefdevol
Nooit laat de Heer ons vallen
ziet altijd naar ons om.

.

Diaconie in de PGB

De Pinkstergemeente Benidorm wil een diaconale gemeente zijn. Diaconie betekent ‘dienstbaar’ zijn, omzien naar elkaar. Dit gaat dus om maatwerk, waarbij wij geen afhankelijkheid willen creëren, maar mensen zo ondersteunen dat zij weer op eigen benen komen te staan. De financiële middelen komen uit de bijdragen van de PGB, die als bestemming ‘Diaconie’ gekenmerkt zijn. Alle hulp aanvragen zullen door het OT worden beoordeeld. De uitvoering wordt gedaan door de daar voor aangewezen persoon/diaken.

.

Gebed

Na de wekelijkse samenkomst is er gelegenheid voor voorbede. U kunt één de oudsten vragen voor gebed en zo gewenst om u te zalven, volgens Bijbels voorbeeld

.

Offergaven

Meerdere broeders en zusters hebben in de maand Januari de digitale weg gevonden hebben om hun bijdragen over te maken aan de PGB. Hartelijk dank daarvoor!

.

Zondag samenkomsten en sprekers in de maand februari

04-02-2024     Marten Valster            TdH Johan ter Maat

11-02              Rogier van Let

18-02              Johan ter Maat

25-02               Rafaël Restrepo

.

Pinkstergemeente Benidorm             Av. Dr. Severo Ochoa 10, 03502 Benidorm

Website: www.pg-benidorm.nl    

IBAN NL81 INGB 0009 3599 35, BIC INGBNL2A

.

Oudstenteam:                     

Jack & Josy Barkey                             +31/638 566 257   jsbarkey@gmail.com

Albert & Joanne den Dekker            +31/620 544 894   albert.den.dekker@gmail.com

Johan & Wil ter Maat                         +31/651 333 742   johantermaat@icloud.com

Marten & Jeltje Valster                       +31/623 902 134   marten.valster@gmail.com

Diakenen/Faciliteitenbeheer:                         

Sjaak & Lyda van der Steen            +31/615 145 464   vdsteen45@icloud.com

Pastoraat:                             

Jan & Astrid Nobel                              +31/630 590 596   j.nobel@outlook.com

Penningmeester:

Marten Valster                                     +31/623 902 134   marten.valster@gmail.com