Missie

De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren. (Luc. 4:18,19).
 
Toelichting op de missie
Wij willen toch op Jezus lijken? Jezus zegt: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in mij gelooft, de werken die Ik doe, zal hij ook doen en grotere nog dan deze, want Ik ga heen tot de Vader en wat gij ook vraagt in Mijn Naam, Ik zal het doen” (Joh 14:12,13). Laten wij ons daarnaar uitstrekken.
Juist wanneer u op vakantie bent is het ideaal om ons Christen zijn uit te dragen. Op de camping , in de stad, op stations,  vliegvelden etc  hebben we de mogelijkheid om Jezus' karakter uit te dragen.  Geduld , blijdschap , vriendschap en alle andere goede karakter eigenschappen gaan opvallen in onze zo op je zelf gerichte maatschappij. Bezoekers van  onze bijeenkomsten worden blij en vriendelijk begroet en welkom geheten. In de vaak korte periode van verblijf worden veelal vrienden of gasten meegenomen naar de dienst, die door de vriendschappelijke open  sfeer worden getroffen en daardoor niewsgierig worden en meer willen weten van Jezus en Zijn Gemeente.
Het is ons verlangen om Jezus' karakter uit te dragen ten allen tijde waar je je ook bevindt.