De leiding krijgt versterking !!!

26-10-2015 19:06

We zijn ontzettend  blij en tevreden te mogen medelen, dat vanaf  1 november 2015 de leiding van de PG Benidorm zal worden versterkt met broeder Marcel en zuster Rita  van Genderen . Ze komen uit Ugchelen een plaatsje dicht bij Apeldoorn. Ze zijn bekend met het werken in de Pinkstergemeente en hebben ook ervaring in het werken met ouderen, zoals het werken in Patricia Ciudad.

De bedoeling is , dat br. en zr. van Genderen in Benidorm blijven dienen tot en met maart 2016. Daarna  worden er nieuwe afspreken gemaakt voor de periode daarna.

De Heer heeft op een heel bijzondere wijze snel   de Gemeente voorzien , na veel  gebed en een dag van Vasten en Gebed. We zijn heel blij met onze broeder en zuster , ze zullen zich snel thuisvoelen,  en vertrouwen op een vruchtbare samenwerking.

Terug