Van Week naar Maandinfo

21-07-2018 23:18

Sinds april  2018 zij we gestopt met onze weekbulletins vanwege de hoeveelheid tijd die het uitgeven hiervan vraagt.

Met ingang van maart  zijn we overgegaan op maandbulletins. We zullen hier behalve de agenda van de de diensten etc.  ook zoveel mogelijk "gemeenteinfo " publiceren en natuurlijk ook de gebedspunten.

We hopen , dat u begrip hebt voor deze wijziging in informatieverstrekking.

Terug