Voorgangersechtpaar van Genderen ingezegend in de Pinkstergemeente Benidorm

18-03-2017 10:56

Op 5 maart 2017 zijn Marcel en Rita van Genderen officieel ingezegend in Benidorm als  Voorgangersechtpaar. Het besluit tot de inzegening op 5 maart, is op de  2 dagen daarvoor gehouden Leidersvergadering om zeer practische redenen  genomen.

Al geruime tijd heeft de Heer hun deze bijzondere lastige taak op het hart gelegd en werkten ze als zodanig al periodiek in Spanje en deden hun taken met toewijding en liefde.

Een lastige taak , omdat de Gemeente voornamelijk bestaat uit  "schapen" , die  door het  vakantiekarakter van deze  in Benidorm (Spanje) gevestigde  Gemeente divers is maar ook  zeer frequent wisselt , nl. overwinteraars. Dit vraagt bijzondere eigenschappen en vaardigheden van Marcel en Rita  , welke de Heer hun gegeven heeft.

Bij de inzegening waren ook  gasten van andere Evangelische Gemeenten zoals uit Albir en Torrevieja. Na het overdenken vanuit Gods Woord, welke belangrijke en verantwoordelijke taak het  betreft , werd aan Marcel en Rita  formeel gevraagd of ze bereid waren te voldoen aan de genoemde voorwaarden en of ze bereid waren Gods Gemeente als Voorgangers te dienen.

Na hun volmondig "Ja" vond de inzegening plaats door de aanwezige Voorgangers , gesteund door gebeden van Oudsten en  de Gemeenteleden. De Gemeente is heel verheugd met Marcel en Rita  als Voorganger , welke een antwoord is op de  gebeden.

God is goed !!!

Terug