Welkom op onze Paasdienst, Hij is echt opgestaan !

20-03-2016 11:12

U bent van harte welkom op onze Paasdienst, 27 maart a.s. , die om 15.00 uur begint en waar we met elkaar de Opstanding van onze Here Jezus gaan vieren. We doen dit met luisteren naar het Woord , zingen van liederen , die  gaan over het afgelopen lijden , maar vooral over de Opstanding. 

God heeft , omdat Hij ons zo lief heeft Zijn Zoon naar deze wereld toegestuurd om ons te redden en voor eeuwig te behouden voor Zijn Koninkrijk. 

Tussen de liederen door kunt u luisteren naar bijdragen van gemeenteleden en wordt u verrast met wat lekkers . Kortom we zijn blij en hebben iets te  vieren, want   HIJ  IS OPGESTAAN! Tot ongeveer 18.00 uur  bent u onze gast.

Terug