Woensdag 30 september Dag van Bidden en Vasten

29-09-2015 01:05

In verband met een tekort aan leiders in onze gemeente is er a.s. woensdag een dag van Bidden en Vasten. 

Er is een grote  behoefte aan predikers en bijbelstudie leraren  om het huidige tekort op te heffen. We bidden , dat God gaat voorzien in Voorgaande Oudsten of Voorgangers om de continuiteit te waarborgen.

Ook de  woensdag Bijbelstudie  zal worden besteed aan dit onderwerp. We willen vragen aan allen , die de   PG Benidorm een warm hart toe dragen mee te doen en de nood van de Gemeente in gebed bij God te brengen.

Terug