Samenkomsten

Samenkomst op zondag en woensdag

GEEN SAMENKOMSTEN VANWEGE MAATREGELEN RONDOM VERSPREIDING CORONAVIRUS

De online boodschap kunt u bekijken bij de menu optie “Media”

Onze samenkomsten vinden plaats in ‘Het Anker’ (Avenida Dr. Severo Ochoa 10 te Benidorm) en zijn in het Nederlands. Op zondagmiddag komen we om 15.00 uur samen in de bovenzaal van Het Anker. Deze samenkomst is voornamelijk gericht op lofprijzing en prediking. na afloop van de samenkomst kan er bij een kopje koffie of thee nog gezellig worden nagepraat en is er ook gelegenheid voor meer persoonlijke gesprekken en/of voorbede.

In de wintermaanden – van oktober tot en met maart – is er op woensdagmorgen om 10.30 uur Bijbelstudie. Deze samenkomst houden we gewoonlijk in de ‘Bibliotheek’         (= benedenzaal) van Het Anker en eindigt meestal omstreeks 12.00 uur.Voorafgaand – vanaf 10.00 uur – kunt u (tegen betaling) een kopje koffie drinken in ‘de koffiebar’ van het Anker.