WELKOM

De Pinkstergemeente Benidorm (PGB) heet u van harte welkom.

De Pinkstergemeente Benidorm (PGB) is een Kerkgenootschap. Opgericht en ontstaan in 2002 uit een huisgemeente van Nederlanders die in Spanje wonen. Momenteel bestaat de gemeente uit vaste Spanje-bewoners (residenten) en overwinteraars uit Nederland en België.

De kerkgemeenschap krijgt veel steun van overwinteraars, die tijdens hun verblijf in Spanje mee helpen met het geven van spreekbeurten, Bijbelstudies en met de organisatie en coördinatie van diverse praktische zaken.

De PGB onderhoudt nauw contact met de Evangelie gemeente in Torrevieja. In de loop der jaren is er met deze gemeente een goede band ontstaan waarbij we elkaar helpen met prediking en desgevraagd ook bij zangdiensten.

Tevens is er een goede samenwerking ontstaan met het Kerkbestuur van het NIGB (Het Anker) in Benidorm. Met de Spaanse Evangelische kerk in l’Albir en met de Engelse kerk in Benidorm onderhoudt de PGB goede contacten.

Tijdens de wintermaanden zingen we twee maal per maand in het Zorgcentrum Ciudad Patricia. Met de hulp van een groep enthousiastelingen zingen we daar voor een aantal bewoners liederen met een duidelijk evangelisch karakter.

Deze activiteit wordt door zowel de bewoners en het personeel als heel prettig en zegenrijk ervaren.

Zie hiervoor ook activiteiten.

De Gemeente wordt momenteel geleid door een oudstenteam, bestaande uit:

  • Jack & Josy Barkey
  • Albert & Joanne den Dekker
  • Johan & Wil ter Maat

De Pinkstergemeente Benidorm is aangesloten bij de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten.

Quotes

Gezamenlijke Sing-in 25 Nov. '22

Gezamenlijke Sing-in 25 Nov. '22

Marriage Course (MC)

Marriage Course (MC)