Welkom bij Pinkstergemeente Benidorm

De Pinkstergemeente Benidorm is voortgekomen uit een huisgemeente van Nederlanders die in Spanje wonen. Momenteel bestaat de gemeente uit vaste Spanje-bewoners en overwinteraars.
 
De Gemeente wordt momenteel geleid door een team bestaande uit:
 
  • Albert (voorzitter a.i.) & Joanne den Dekker
  • Jack (penningmeester, oudste) & Josy Barkey
  • Hendrik (secretaris) & Ann Vromant
Het bestuur is op zoek naar oudsten(echtparen) -> zie 'Actueel'.
 
Veel directe hulp wordt verleend door de overwinteraars, die helpen bij de spreekbeurten of bijbelstudies, bij geluid en beeld en bij de keuken.
Verder krijgt de Gemeente veel steun van Cees & Alie van den Heuvel, gastvoorgangersechtpaar dat in onze Gemeente werkt.
 
De Gemeente heeft veel contacten met de Evangelische gemeente in Torrevieja, waar een aantal activiteiten samen mee worden gedaan.
Naar buiten toe probeert de Gemeente contact te onderhouden met zorginstellingen en tehuizen waar Nederlandse ouderen wonen.
De Gemeente organiseert ook gezamenlijke uitjes, zoals de Bloesemtocht in de Jalon vallei, en jaarlijks een Barbeque. Zie hiervoor ook activiteiten.
 
De Pinkstergemeente Benidorm is aangesloten bij de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten.

Actueel

Pinkstergemeente Benidorm zoekt Oudsten(echtpaar)

13-11-2018 08:25
Pinkstergemeente Benidorm (PGB) De PGB is een evangelische pinkstergemeente, gevestigd in Benidorm...

Bestuurswijziging PG Benidorm

13-10-2018 13:51
Sinds 1 oktober 2018 zijn Marcel en Rita van Genderen geen Voorgangers meer in de PGB en maken ook...

Van Week naar Maandinfo

21-07-2018 23:18
Sinds april  2018 zij we gestopt met onze weekbulletins vanwege de hoeveelheid tijd die het...

Paasaktiviteiten

26-03-2018 12:49
De Heer is waarlijk opgestaan!!! U kunt dit gezamenlijk met ons beleven op 1 april a.s. ten...

Bible Prophecy Weekend 27, 28 en 29 oktober

22-10-2017 16:06
Een uitnodiging van Pastor Alan Robertson op 27, 28 en 29 oktober 2017 in de Engelse kerk in...

Nacht van Gebed op 16 - 17 juni in 't Anker Benidorm

13-06-2017 00:28
Ook dit jaar wordt er weer een Nacht van Gebed gehouden in Benidorm om  de Christenen in...

Voorgangersechtpaar van Genderen ingezegend in de Pinkstergemeente Benidorm

18-03-2017 10:56
Op 5 maart 2017 zijn Marcel en Rita van Genderen officieel ingezegend in Benidorm als...

Internationale Bijbel leesmarathon 14 t/m 16 november 2016:

12-11-2016 23:53
Benidorm gaat het Nieuwe Testament horen in 5 talen Gezamenlijk met de Engelse, Spaanse, Noorse...

27 op 28 mei Nacht van Gebed in Benidorm

23-05-2016 21:56
Ook in Benidorm wordt net als  voorgaande jaren  gebeden voor de vervolgde kerk in de...

Paasjubel 27 maart bij het Kruis op de berg in Benidorm

20-03-2016 11:24
's ochtends om 7.51 uur komt de zon op in Benidorm en dan staan wij bij het Kruis op de berg om met...