PERSBERICHT 25-02-2024

PASSION IN ALTEA

Meditatieve wandeling op zaterdag 30 maart 2024
aanvang 11:00 uur
Cami Font del Garroferet nr. 55, Altea

 

Tijdens de Semana Santa organiseert de Nederlandse Interkerkelijke Gemeente “Het Anker” en de Pinkstergemeente Benidorm op stille zaterdag 30 maart een meditatieve wandeling in Altea de Vella, bedoeld voor  Nederlands- en Vlaamstaligen .  Deelname is gratis. Belangstellenden  worden uitgenodigd om van  11.00 tot 12.00 uur mee te lopen.  Het is niet nodig om een geoefende wandelaar te zijn of speciale kleding te dragen, maar voor personen die slecht ter been zijn  is de tocht minder geschikt.

Startpunt is de parkeerplaats Pàrquing les Revoltet, Camí Font del Garroferet 12 in Altea la Vella (gratis parkeren). Dit is een zijweg van de CV-755.  Als men wat vroeger is,  kan een drankje worden genuttigd  bij het nabijgelegen restaurant Casa Ripoll. Om stipt 11.00 uur zal hier vandaan de wandeltocht beginnen. We lopen de hele kruisweg tot de laatste statie is voltooid.

Paul van der Laan, historicus en theoloog, zal bij ieder statie historische en Bijbelse toelichting geven, waarna een kort meditatief moment volgt. Een klein koor onder leiding van Bram de Smidt zorgt voor de muzikale omlijsting. Paul van der Laan verplaatst zich in de legeroverste Lucius, die aan de hand van zijn “ooggetuige verslag” deelnemers meeneemt in dit boeiende verhaal.

De kruisweg met haar veertien staties zijn een belangrijk religieus en cultureel fenomeen binnen de Rooms-katholieke traditie. Deze staties zijn in elk Rooms-katholiek kerkgebouw te vinden. Door het meditatief lopen van de kruisweg verkrijgt de Rooms-katholiek een aflaat. Elke statie vertelt een deel van het lijdensverhaal van Jezus Christus, zoals dat in een moderne vorm ook in het tv-programma “The Passion” wordt verteld. De praalwagens tijdens de Semana Santa tonen voor een groot deel dezelfde taferelen uit dit lijdensverhaal. Deze eeuwenlange traditie heeft er aan bijgedragen dat de bevolking, die toen voor het grootste deel analfabeet was, een visueel beeld kreeg van de boodschap van het evangelie. Tot aan de 16e eeuw hield elke stad en dorp in Nederland ook een zogenaamde ommegang. Deze processies werden als jaarlijks hoogtepunt beschouwd.

Meer informatie telefonisch te verkrijgen op nr. +31 6 20544894.

 

WELKOM

De Pinkstergemeente Benidorm (PGB) heet u van harte welkom.

De Pinkstergemeente Benidorm (PGB) is een Kerkgenootschap. Opgericht en ontstaan in 2002 uit een huisgemeente van Nederlanders die in Spanje wonen. Momenteel bestaat de gemeente uit vaste Spanje-bewoners (residenten) en overwinteraars uit Nederland en België.

De kerkgemeenschap krijgt veel steun van overwinteraars, die tijdens hun verblijf in Spanje mee helpen met het geven van spreekbeurten, Bijbelstudies en met de organisatie en coördinatie van diverse praktische zaken.

Er is een goede samenwerking ontstaan met het Kerkbestuur van het NIGB (Het Anker) in Benidorm. Met de Spaanse Evangelische kerk in l’Albir en met de Engelse kerk in Benidorm onderhoudt de PGB goede contacten.

Tijdens de wintermaanden zingen we twee maal per maand in het Zorgcentrum Ciudad Patricia. Met de hulp van een groep enthousiastelingen zingen we daar voor een aantal bewoners liederen met een duidelijk evangelisch karakter.

Deze activiteit wordt door zowel de bewoners en het personeel als heel prettig en zegenrijk ervaren.

Zie hiervoor ook activiteiten.

De Gemeente wordt momenteel geleid door een oudstenteam, bestaande uit:

  • Jack & Josy Barkey
  • Albert & Joanne den Dekker
  • Johan & Wil ter Maat
  • Marten & Jeltje Valster

Diakenen / Faciliteitenbeheer

  • Sjaak & Lyda van der Steen

Pastoraat

  • Jan & Astrid Nobel

Penningmeester

  • Marten Valster

 

De Pinkstergemeente Benidorm is aangesloten bij de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten.

                                   

Quotes

PASSION IN ALTEA

PASSION IN ALTEA

Hulp is altijd welkom!

Hulp is altijd welkom!