Hulp is altijd welkom!

Het winterseizoen is begonnen. Voor ons als levende Gemeente betekent dit het plannen en organiseren

van diverse activiteiten en is er behoefte aan praktische ondersteuning bij:

  • Sing-in’s bij Ciudad Patricia
  • Alpha cursus
  • Strandzingen
  • Cursus AED
  • Op- en afbouw van de techniek (voornamelijk op zondag)
  • Instrumentale muziekbegeleiding
  • Contactadministratie
  • Redactie van het Maandbulletin
  • Beheer van onze website
  • enz….

Om dit alles te realiseren zijn er veel vrijwillige handen nodig.

Samen God en Zijn Gemeente dienen is een absoluut voorrecht!

Wilt u meewerken aan bovengenoemde activiteiten, meld u dan aan bij één van de oudsten.

Wij zijn dankbaar voor de vele handen die onze gemeente nu al helpen!