Samenkomsten

Bijeenkomst op zondag en woensdag

.

Onze bijeenkomsten vinden plaats in ‘Het Anker’ (Avenida Dr. Severo Ochoa 10 te Benidorm) en zijn in het Nederlands. Op zondagmiddag komen we om 15.00 uur samen in het gebouw Het Anker. Deze bijeenkomst is voornamelijk gericht op lofprijzing en prediking. Na afloop van de bijeenkomst kan er bij een kopje koffie of thee nog gezellig worden nagepraat en is er ook gelegenheid voor meer persoonlijke gesprekken en/of voorbede.

.

.

U kunt de PGB steunen.

U kunt de PG Benidorm steunen door een bijdrage over te maken op bankrekening IBAN: NL81 INGB 0009 3599 35 – t.n.v. Pinkstergemeente Benidorm.

.

Er is op woensdagmorgen Bijbelstudie.

De Bijbelstudie wordt gehouden, tijdens de wintermaanden, in de benedenzaal van Het Anker

Av. Dr Severo Ochoa 10, 03502 – Benidorm

inloop vanaf 10.00 uur en eindigt circa 12.00 uur.

.

Wij wensen U veel zegen

Het oudstenteam PGB