Over Ons

Leiding en verantwoordelijkheid

De leiding en verantwoordelijkheid van de PGB is in handen van een Oudstenteam.

Inkomsten

De inkomsten van de PGB bestaan voornamelijk uit offergaven, giften en legaten.
Giften kunnen worden overgemaakt op de hierna genoemde bankrekening:

Pinkstergemeente Benidorm
IBAN: NL81 INGB 0009 3599 35
BIC: INGBNL2A

Steun aan projecten

Elk jaar bepalen we met de gemeenteleden welke projecten we financieel willen steunen vanuit de ontvangen tienden en bijdragen.

DIACONIE IN ONZE GEMEENTE

De Pinkstergemeente Benidorm wil een diaconale gemeente zijn.

Diaconie betekent “dienstbaar” zijn, dus omzien naar elkaar. Daarbij gaat het om maatwerk. Daarbij willen wij geen afhankelijkheid creëren, maar mensen zo ondersteunen dat zij weer op eigen benen komen te staan.

De financiële  middelen komen uit bijdragen van de PGB die als bestemming “diaconie” gekenmerkt zijn. Alle hulpaanvragen zullen door het OT worden beoordeeld. De uitvoering wordt gedaan door de daarvoor aangewezen persoon/diaken.

ANBI Gemeente

De Gemeente heeft een ANBI status ,

Dit houdt in dat giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

De PG Benidorm valt onder de groepsbeschikking van de VPE (Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten)

Via bovenstaande link wordt u doorgeschakeld naar de startpagina van de VPE, waar de financiële gegevens van de Pinkstergemeente Benidorm ingezien kunnen worden.

AVG

De Pinkstergemeente Benidorm heeft een AVG OK status,

Dit houdt in dat de Stichting AVG heeft vastgesteld dat de nodige privacy inspanningen gedaan worden

door Pinkstergemeente Benidorm om te voldoen aan de AVG wetgeving zoals die in werking is getreden op 25 mei 2018.

 

 

Wist U dat:

– Onze website is vernieuwd

– Ons website adres is: www.pg-benidorm.nl

– U alle online Sing-ins kunt terugzien

– Het PGB maanblad ook op site staat

– U als PGB- lid kunt inloggen

– U dan meer menu opties heeft

– U dan preken kunt terug kijken

– U dan online onze dienst kunt volgen

– U dan onze privacy regels kunt lezen

– U nu via onze site kunt doneren

– Dat er van 1 november t/m eind april elke woensdag Bijbelstudie is

– Er elke maand een online Sing-in is

– Dat wij in de wintermaanden gaan zingen bij Ciudad Patricia

– Dat U mee kunt naar Patricia om te zingen

– U alle informatie kan opvragen aan de Oudsten

– U voor pastorale vragen bij Jan en Astrid Nobel terecht kunt

– U technische vragen aan Sjaak kunt stellen

– De geluidsinstallatie in de kerkzaal nieuwe zaalspeakers heeft

– Er een AED in de kerk aanwezig is

– Er een rolstoel beschikbaar is voor gebruik in de kerk

– Koffie na de dienst nog steeds gratis is