Over Ons

Leiding en verantwoordelijkheid

De leiding en verantwoordelijkheid van de PGB is in handen van een Oudstenteam.

Inkomsten

De inkomsten van de PGB bestaan voornamelijk uit offergaven, giften en legaten.
Giften kunnen worden overgemaakt op de hierna genoemde bankrekening:

Pinkstergemeente Benidorm
IBAN: NL81 INGB 0009 3599 35
BIC: INGBNL2A

Steun aan projecten

Elk jaar bepalen we met de gemeenteleden welke projecten we financieel willen steunen vanuit de ontvangen tienden en bijdragen.

DIACONIE IN ONZE GEMEENTE

De Pinkstergemeente Benidorm wil een diaconale gemeente zijn.

Diaconie betekent “dienstbaar” zijn, dus omzien naar elkaar. Daarbij gaat het om maatwerk. Daarbij willen wij geen afhankelijkheid creëren, maar mensen zo ondersteunen dat zij weer op eigen benen komen te staan.

De financiële  middelen komen uit bijdragen van de PGB die als bestemming “diaconie” gekenmerkt zijn. Alle hulpaanvragen zullen door het OT worden beoordeeld. De uitvoering wordt gedaan door de daarvoor aangewezen persoon/diaken.

ANBI Gemeente

De Gemeente heeft een ANBI status ,

Dit houdt in dat giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

De PG Benidorm valt onder de groepsbeschikking van de VPE (Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten)

Via bovenstaande link wordt u doorgeschakeld naar de startpagina van de VPE, waar de financiële gegevens van de Pinkstergemeente Benidorm ingezien kunnen worden.