MB 2024-04 April 2024

DE GEEST VAN DE WAARHEID

De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid Johannes 16:13

Het is door de kracht van de heilige Geest dat we ook echt in en vanuit de waarheid gaan leren leven. Waarheid staat dus lijnrecht tegenover leugen. Van de duivel wordt gezegd dat hij een leugenaar is en de vader der leugen. Johannes 8:4 De strijd gaat dus om de vraag wie nu echt de waarheid heeft. Jezus of de duivel? Als je dat gaat begrijpen, zal dat een ongelofelijke verandering teweegbrengen in je leven.

Waar het begon

Denk niet dat de strijd tussen de waarheid en leugen nu pas speelt. Deze strijd begon al in Genesis 3 op het moment dat Eva werd verzocht in het paradijs. Satan komt naar Eva toe en vraagt wat God haar had gezegd over die ene boom in het midden van de tuin. Eva vertelt hem de waarheid: “Als we van de boom van kennis van goed en kwaad eten, zullen we sterven”

In aansluiting daarop zegt satan: “Dat is helemaal niet waar, jullie zullen helemaal niet sterven. Laat mij je eens vertellen wat de echte waarheid is. De echte waarheid is dat als je eet je gelijk aan God zult zijn” En dan begint de strijd om de waarheid van Gods woorden. En zo wordt ze gevangen in de leugen. Door wie je kiest, wordt je geholpen en daarom raakt de mens steeds meer verstrikt in het web van leugens.

Abraham

De vader van alle gelovigen, Abraham, kiest ervoor om God te geloven. Dat wordt hem dan ook toegerekend als een daad van gerechtigheid (Romeinen 4:3) Ook vandaag is de strijd om de waarheid nog hevig. God vertelt je iets vanuit Zijn Woord (of door openbaring) en de duivel fluistert je in je oor: “Maar dat geldt niet meer voor vandaag” Of: “Iedereen doet het toch, dus jij kunt daar ook rustig aan meedoen” Op datzelfde moment kom je terecht in een geestelijke strijd over wat wel of niet waar is. Het is dan de kunst om iedere verkeerde gedachte krijgsgevangene te maken door haar aan Christus te onderwerpen (Korintiërs 10:5) Dat lukt door te gaan belijden wie Jezus voor jou is en zijn woorden te herhalen en te geloven.

Help mij Heer, om iedere verkeerde gedachte krijgsgevangene te maken door deze gedachte aan U te onderwerpen.

Bron: Weloverwogen

.

EEN TUIN VAN VREDE

Maak mij Heer tot een bloem,

die stralend alleen nog maar Uw geur verspreidt.

Een geur van Christus,

Die mensen blij maakt en bevrijdt.

Maak mij Heer zoals U mij bedoeld hebt,

Een kind van U, nederig en klein.

Maak mij Sterk Heer, in mijn zwakheid,

Zodat U in mij Overwinnaar kunt zijn.

.


Verjaardagen

Wij wensen alle gemeenteleden die in April jarig zijn, alle liefde, rust en vrede toe in hun nieuwe levensjaar.

“Ik echter vertrouw op uw goedertierenheid, over uw verlossing juicht mijn hart. Ik wil de Here zingen, omdat Hij mij heeft welgedaan”

(Psalm 13:6)

.

Diaconie in de PGB

De Pinkstergemeente Benidorm wil een diaconale gemeente zijn. Diaconie betekent ‘dienstbaar’ zijn, omzien naar elkaar. Dit gaat dus om maatwerk, waarbij wij geen afhankelijkheid willen creëren, maar mensen zo ondersteunen dat zij weer op eigen benen komen te staan. De financiële middelen komen uit de bijdragen van de PGB, die als bestemming ‘Diaconie’ gekenmerkt zijn. Alle hulp aanvragen zullen door het OT worden beoordeeld. De uitvoering wordt gedaan door de daar voor aangewezen persoon/diaken.

.

Gebed

Na de wekelijkse samenkomst is er gelegenheid voor voorbede. U kunt één de oudsten vragen voor gebed en zo gewenst om u te zalven, volgens Bijbels voorbeeld.

.

Offergaven

Meerdere broeders en zusters hebben in de maand maart de digitale weg gevonden hebben om hun bijdragen over te maken aan de PGB. Hartelijk dank daarvoor!

.

BIJBELSTUDIE

De komende zomermaanden hebben wij geen Bijbelstudies op woensdagochtend, eerste woensdag van oktober gaan we weer van start.

.

Zondag samenkomsten en sprekers in de maand April

07-04-2024     Marten Valster            TdH Albert den Dekker

14-04              Rogier van Let

21-04              Albert den Dekker

28-04               Henk Koekkoek

.

Pinkstergemeente Benidorm             Av. Dr. Severo Ochoa 10, 03502 Benidorm

Website: www.pg-benidorm.nl    

IBAN NL81 INGB 0009 3599 35, BIC INGBNL2A

.

Oudstenteam:                     

Jack & Josy Barkey                             +31/638 566 257   jsbarkey@gmail.com

Albert & Joanne den Dekker            +31/620 544 894   albert.den.dekker@gmail.com

Johan & Wil ter Maat                         +31/651 333 742   johantermaat@icloud.com

Marten & Jeltje Valster                       +31/623 902 134   marten.valster@gmail.com

Diakenen/Faciliteitenbeheer:                         

Sjaak & Lyda van der Steen            +31/615 145 464   vdsteen45@icloud.com

Pastoraat:                             

Jan & Astrid Nobel                              +31/630 590 596   j.nobel@outlook.com

Penningmeester:

Marten Valster                                     +31/623 902 134   marten.valster@gmail.com