Hulp is altijd welkom!

Het winterseizoen is begonnen. Voor ons als levende Gemeente betekent dit het plannen en organiseren

van diverse activiteiten, zoals wekelijkse Bijbelstudies, Sing-in’s bij Ciudad Patricia, een Alfa cursus en een

cursus AED, enz…. Om dit alles te realiseren zijn er veel vrijwillige handen nodig. We merken tegelijk een

steeds grotere bereidheid om mee te helpen in de gemeente, en daar zijn we blij en dankbaar voor.

Als ook u graag wil helpen, neem dan aub contact op met Hendrik Vromant. Wij bekijken dan samen de

mogelijkheden en overleggen waar uw hulp het meest zinvol is. Sommige activiteiten kunnen immers enkel

‘ter plekke’ geregeld worden, maar er zijn ook zaken die vanuit Nederland of België behartigd kunnen worden.

Naast de hulp bij Bijbelstudie, Prediking, Zangleiding en Pastoraat is er ook hulp welkom bij o.a.:

  • Instrumentale muziekbegeleiding
  • Contactadministratie en Redactie van Maandbulletin
  • Financiëel beheer en Beheer website
  • Regeling vervoer en Invulling Sing-in Ciudad Patricia
  • Praktische hulp en technische hulp bij samenkomsten

Samen God en Zijn Gemeente dienen…. een absoluut voorrecht en een uitnodiging tot God om te zegenen!

Wilt u hierover meer weten? neem dan contact op met iemand van het oudsten team.