Hulp is altijd welkom!

Het winterseizoen is begonnen. Voor ons als levende Gemeente betekent dit het plannen en organiseren

van diverse activiteiten en is er behoefte aan praktische ondersteuning bij:

 • Sing-in’s bij Ciudad Patricia
 • Alpha cursus
 • Strandzingen
 • Cursus AED
 • Op- en afbouw van de techniek (voornamelijk op zondag)
 • Catering
 • Instrumentale muziekbegeleiding
 • Contactadministratie
 • Redactie van het Maandbulletin
 • Financiëel beheer
 • Beheer van onze website
 • enz….

Om dit alles te realiseren zijn er veel vrijwillige handen nodig.

Samen God en Zijn Gemeente dienen is een absoluut voorrecht!

Wilt u meewerken aan bovengenoemde activiteiten, meld u dan aan bij één van de oudsten.

Wij zijn dankbaar voor de vele handen die onze gemeente nu al helpen!